Janko Radigović

  • Kategorija: Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Samobor
  • Godina: 2021
Na temelju članka 11. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture, Javnog raspisa za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu te prijedloga Odluke Odbora za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 27. sjednici održanoj 28. svibnja 2022. godine donio je Odluku o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu. Dodijeljena je jedna Nagrada za životno djelo, pet Godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pojedincima i pet Godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pravnim osobama.

Godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu – pojedincima dobio je Janko Radigović, inž. informatike, iz Samobora, za ostvarene zapažene rezultate u pedagoškom, stručnom i publicističkom radu u tehničkoj kulturi te za doprinos razvitku udruga tehničke kulture Republike Hrvatske.

Gospodin Janko Radigović radi kao stručni suradnik u Hrvatskom robotičkom savezu na poslovima organizacije i provedbe programa Saveza.

Od 2001. godine aktivno se bavi se tehničkom kulturom, najprije kao edukator na tečajevima za odrasle osobe o osnovama i naprednom korištenju računala, a zatim od 2011. godine počinje raditi kao učitelj informatike i nastavnik računalstva u osnovnim i srednjim školama. U Školskoj knjizi zapošljava se 2014. godine na mjestu urednika informatike i tehničke kulture; kao urednik uređuje brojna stručna izdanja iz područja informatike i tehničke kulture te velik broj udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole iz informatike i tehničke kulture. Sudjelovao je u provedbi projekta „Izrada otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja“ u okviru nacionalnog programa e-Škole: „Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“, a kao član Algebrinog autorskog tima, radio je na izradi digitalnog obrazovnog sadržaja za Tehničku kulturu 5 (5. r. osnovne škole). U 2017. godini izabran je za predsjednika neprofitne udruge korisnika bežičnih sustava SMBWireless, čiji cilj je razvoj, unaprjeđenje i promidžba tehnologije bežičnog komuniciranja putem računala i bežične opreme na područje lokalne zajednice i šire. 2018. godine Europsko vijeće imenovalo ga je ambasadorom za Hrvatsku za europski tjedan programiranja (#CodeWeek), a od 2019. godine proglašen je i nacionalnim koordinatorom Europskog tjedna robotike (The European Robotics Week).

U 2021. godini bio je koordinator robotičke olimpijade World robot Olympiad 2021. čiji su organizatori bili Hrvatski robotički savez i EDUTUS – visoko učilište iz Mađarske; sudjelovao je kao predavač na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji ENTER u Splitu s temom „Puno više od (Robotičkog) natjecanja; bio je koordinator u tjednu programiranja u RH koji se obilježava u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
Aktivni je sudionik u europskom ERASMUS+ međunarodnom projektu: „Artificial Intelligence in Education – challenges and opportunities of the new era: development of a new curriculum, guide for educator and online course for students.
vrh stranice