Milan Šulovnjak

  • Kategorija: Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Osijek
  • Godina: 2015

 Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i javnog raspisa te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 7. sjednici održanoj 13. travnja 2016. godine u Zagrebu, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2015. godinu, kojom je dodijeljena jedna nagrada za životno djelo, sedam godišnjih nagrada za izniman doprinos tehničkoj kulturi u 2015. godini, jedna povelja HZTK, jedno počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture i dva počasna zvanja Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2015. godinu dobio je Milan Šulovnjak iz Osijeka, za popularizaciju i širenje tehničke kulture te zapažene rezultate u radu s djecom i mladeži u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u području maketarstva, modelarstva i graditeljstva s kojima sudjeluje na natjecanjima mladih tehničara i natjecanju „Sigurno u prometu“. Aktivnom suradnjom s Aeroklubom „Osijek“ ostvaruje zapažene rezultate u promicanju zrakoplovnog modelarstva i učenicima omogućuje stjecanje znanja o suvremenim tehnikama izrade aviomodela i raketa. 

vrh stranice