Željko Košara

  • Kategorija: Nagrada za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Pula
  • Godina: 2018

 Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i javnog raspisa te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 30. sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine u Zagrebu, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2018. godinu, kojom je dodijeljena jedna nagrada za životno djelo, sedam godišnjih nagrada za izniman doprinos tehničkoj kulturi u 2018. godini, dvije povelje HZTK i pet počasnih zvanja Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 

Nagradu za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture dobio je Željko Košara iz Pule, predsjednik Zajednice tehničke kulture Istarske županije, za značajan i trajan doprinos u promicanju tehničke kulture tijekom više od četiri desetljeća profesionalnog i dragovoljnog djelovanja u udrugama tehničke kulture grada Pule, Istarske županije i na razini Republike Hrvatske. Sudjelovao je u osnivanju i djelovanju udruga građana koje osobito skrbe o radu i napretku mladih; značajan je njegov doprinos kao člana radne grupe koja je izradila prijedlog Zakona o tehničkoj kulturi, na temelju kojeg i danas funkcionira Hrvatska zajednica i svi nacionalni savezi, te županijske i gradske zajednice tehničke kulture; bio je jedan od inicijatora Susreta jadranskih zajednica tehničke kulture (2000.); koordinirao je izgradnju polivalentnih kabineta Centra za tehničke aktivnosti Veruda. Željko Košara je surađivao s brojnim županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture i nacionalnim savezima tehničke kulture, nesebično dijeleći svoja znanja i iskustva popularizirao je tehničku kulturu u svojoj domicilnoj Istarskoj županiji i na razini Republike Hrvatske.

vrh stranice