66. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske 2023./2024.

19.12.2023.

Na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i Državnog povjerenstva 66. natjecanja mladih tehničara (stranice Hrvatske zajednice tehničke kulture) objavljena su Posebna pravila 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske. Organizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture. Natjecanje će se održati na tri razine, a vrijeme elektroničke prijave na školsku/klupsku razinu natjecanja je od 5. do 12. veljače 2024.Učenici viših razreda osnovni škola natjecat će se u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija: H-kategorije (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i program nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture) i P-kategorije (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture. Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazat će svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.

Natjecanje će se održati na tri razine: školska/klupska razina od 13. do 16. veljače 2024., županijska razina 20. ožujka 2024. te državna razina od 3. do 6. lipnja 2024. Organizatori školskih/klupskih natjecanja su školska/klupska povjerenstva u osnovnim školama i udrugama ili zajednicama tehničke kulture.

Prijavu, preuzimanje zadataka, izvještavanje i ispis potvrda, zahvalnica i priznanja za sva područja natjecanja u školskoj godini 2023./2024. provode imenovani povjerenici u matičnoj osnovnoj školi učenika putem aplikacije Agencije za odgoj i obrazovanje natjecanja.azoo.hr. Vrijeme elektroničke prijave na školsku/klupsku razinu natjecanja je od ponedjeljka 5. veljače do ponedjeljka 12. veljače 2024. Prilikom prijave i izvještavanja, osim mentora iz škole koju učenik pohađa, u aplikaciju se upisuje i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga/zajednica tehničke kulture u kojoj se učenik pripremao za natjecanje.

Učenici mogu ostvariti pravo sudjelovanja na natjecanjima više razine (županijskoj i državnoj), isključivo ako su vrednovani na nižim razinama (školskoj/klupskoj za županijsku i županijskoj za državnu razinu) u sva tri dijela natjecanja (pisana provjera znanja, izrada tehničke tvorevine i predstavljanje tehničke tvorevine). Pravo sudjelovanja na državnom natjecanju ostvarit će učenik koji se natjecao na županijskom natjecanju na kojem je sudjelovalo najmanje troje učenika u području u kojem se natječe.

HZTK će nagraditi prvoplasirane učenika s državne razine 66. natjecanja sudjelovanjem na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti 2024.

Više informacija o 66. natjecanju i pripremi učenika za natjecanje dostupno je na stranici Državnog povjerenstva te na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.
vrh stranice