Aktivnosti Zajednice tehničke kulture Križevci

04.04.2017.

U prvom tromjesječju 2017. godine realizirane su aktivnosti utvrđene godišnjim Programom rada Zajednice tehničke kulture Križevci: poticajne praktične radionice, modelarske radionice, kreativno tehničke radionice, priprema i sudjelovanje na 59. natjecanju mladih tehničara iz područja fotografija, automatika i modelarstvo uporabnih tvorevina, kao i pripreme za sudjelovanje na natjecanjima Modelarske lige.

 

Zajednica  tehničke kulture Križevci i klubovi sekcije Zajednice u najvećem dijelu svojih programskih aktivnosti vršili su osposobljavanje mladih članova, većinom osnovnoškolske dobi, organizirali i provodili predavanja, obuku, tečajeve, radionice u izvanškolskim tehničkim aktivnostima raznih područja tehničke kulture (modelarstvo, kreativno modelarstvo, automatika i robotika, mehatronika, kreativne tehničke radionice i inovatorstvo, multimedija, informatika i programiranje, radio i wireless komunikacije), pripremali za natjecanje i sudjelovali na Natjecanjima mladih tehničara (klupsko, županijsko i državno), pripremali za natjecanje i sudjelovali na natjecanjima Modelarske lige (klupsko natjecanje).

Uspjeh mladih članova Zajednice na Natjecanju mladih tehničara u 2017. godini

U ovogodišnjim aktivnostima klubova mladih tehničara, članovi klubova sekcija i klubova članica Zajednice tehničke kulture Križevci pripremani su za sudjelovanje mladih tehničara u natjecanjima tri posebna područja tehničke kulture P-kategorije (fotografija, automatika i modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina).

Klupsko natjecanje mladih tehničara, sukladno pravilima 59. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske 2016./2017., održano je dana 2. veljače 2017. godine u prostorijama Zajednice.

U klupskim natjecanjima sudjelovalo je ukupno trinaest mladih tehničara Zajednice tehničke kulture Križevci, Aero kluba «Dragutin Novak» iz Križevaca članice Zajednice i KAMiiR «Senzor» Zajednice tehničke kulture Križevci.
Kao nositelj aktivnosti klupskih natjecanja mladih tehničara 2016./2017. izvanškolskog programa za pomladak udruga tehničke kulture P-kategorije Zajednica je uložila značajan napor i dala svoj doprinos da se i ove godine provedu klupska natjecanja mladih tehničara za plasman na županijsko natjecanje mladih tehničara.

Na županijskom natjecanju mladih tehničara osnovnoškolskog uzrasta, kome je 3.ožujka 2017. godine bila domaćin Osnovna škola Drnje, pet mladih članova Zajednice tehničke kulture Križevci i Aero kluba «Dragutin Novak» Križevci iskazali su i ove godine svoja stečena tehnička znanja i postignute vještine iz područja: automatika, modelarstvo izrade uporabnih tvorevina i fototehnika.
U kategoriji P- automatika 1. mjesto i svoj treći uzastopni plasman na državno natjecanje mladih tehničara Hrvatske osigurao je Mihael Žagar, član KAMiiR «Senzor» Zajednice tehničke kulture Križevci, a 2. mjesto Mateo Piskač, član KAMiiR «Senzor» Zajednice tehničke kulture Križevci (mentori: Ante Starčević i Danijel Šaško).

U kategoriji P- modelarstvo izrada uporabnih tvorevina 2. mjesto osvojio je Marko Udvari, član Zajednice tehničke kulture Križevci, a 3. mjesto Karlo Pavičić, član Aero kluba «Dragutin Novak» Križevci (mentori: Ante Starčević i Danijela Jobač).

U kategoriji P- fototehnika 3. mjesto osvojio je Mika Krmpotić član Zajednice tehničke kulture Križevci (mentori: Ante Starčević i Danijela Jobač).

Poticajne praktične radionice, modelarske radionice i kreativno-tehničke radionice

Provedba praktičnih radionica modelarstva obuhvaća individualan rad za stjecanje znanja i praktičnih vještina rukovanje strojevima, alatima i priborom za obradu šperploče i drugih materijala. Polaznici uče čitati tehničke crteže, prijenos crteža na materijal, upoznaju se s materijalima, alatima, radnim operacijama i u samostalnom praktičnom radu izrađuju zadane tehničke tvorevine od šperploče i drugih materijala. Polaznici u radu koriste najsuvremenije strojeve koji imaju certifikat da su sigurni za rad djece.

Daroviti članovi za ove aktivnosti prema posebnim programima se pripremaju da svoja znanja i vještine potvrde na natjecanjima mladih tehničara u organizaciji MZO, AZOO i HZTK. Zatim se provode aktivnosti za formiranje ekipa po dvoje u timu za natjecanja modelarske lige osnovnoškolskog uzrasta.

Sudionicima programa praktičnih tehničkih kreativnih radionica pružena je mogućnost kvalitetnog provođenja slobodnog vremena uz poticanje procesa novog, inovativnog i kreativnog izražavanja i zadovoljavanja vlastitih sklonosti i razvijanje sposobnosti, pozitivnog stava prema sebi, okolini i radu. Mladi polaznici programa koristili su se raznim tehnikama modeliranja i ukrašavanja (kaširanje, decoupage origami, karigami i dr.).

Radionice se odvijaju u nekoliko skupina sukladno uzrastu i sposobnostima polaznika (ponedjeljkom i srijedom u večernjim satima i subotom prijepodne). Tijekom 2017. godine provedeno je više od 30 praktičnih modelarskih radionica na kojima su polaznici izrađivali razne tehničke tvorevine od šperploče koje su polaznici 10 održanih kreativno tehničkih radionica ukrašavali raznim tehnikama ukrašavanja (decoupage, vosak, transfer, decoupage na staklu i dr.). U navedenim aktivnostima uključeno je više od 60 mladih članova osnovnoškolske dobi (od 1. do 8. razreda). Radionice vode Ante Starčević i Danijela Jobač.

Automatika, mehatronika, inovatorstvo i robotika

Programe rada s mladima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta u izvanškolskim aktivnostima automatike provodi sekcija Zajednice Klub automatike, mehatronike, inovatorstva i robotike "Senzor"(KAMiiR Senzor). U Klubu su održane predviđene radionice pripreme za natjecanje klubova mladih tehničara prema Kalendaru Agencije za odgoj i obrazovanje. Četiri mlada člana natjecala su se u P-kategoriji (izvanškolski program u posebnim područjima tehničke kulture za pomladak udruga tehničke kulture) u području Automatika. Dva natjecatelja Kluba pozvana su na županijsko natjecanje mladih tehničara. Pravo sudjelovanja na 59. državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske ostvario je Mihael Žagar, kao prvoplasirani ovogodišnjeg održanog županijskog natjecanja mladih tehničara P-kategorije.

Tijekom proteklog razdoblja 2017. godine odrađeno je 10 radionica automatike. Radionice su se odvijale u dvije skupine: početnu i naprednu, a polazi ih je 7 mladih članova osnovnoškolskog uzrasta. Radionice vode Ante Starčević, Danijel Šaško i Krešimir Pavičić.

Informatika i programiranje

Znanja iz osnova programiranja potrebna su za provođenje programa praktičnih radionica za mlade u skoro svim programskim područjima (modelarstvo, kreativno modelarstvo, automatika, mehatronika, robotika i konstruktorstvo, multimedija, inovatorstvo i dr.) kojima se Zajednica bavi. Provedba planiranih programskih aktivnosti ima za cilj da stečena osnovna informatička i računalna pismenost, znanja i vještine programiranja što je moguće više pospješuju stjecanje znanja i vještina svih područja tehnike s kojim se Zajednica bavi. Polaznici radionica programiranja programskog jezika C su mladi članovi osnovnoškolske dobi (8 mladih polaznika) i provode se četiri puta mjesečno (odrađeno 12 radionica tijekom 2017.g). Radionice vode: Ante Starčević i Siniša Pleše.

Pripreme natjecatelja i sudjelovanje na natjecanjima mladih tehničara te većina aktivnosti ostvarena je organizacijskim naporima i nesebičnim zalaganjem Ante Starčevića, koji volonterski obavlja dužnosti tajnika Zajednice i stručnog voditelja mentora u radu s mladima većine područja tehničke kulture kojima se Zajednica bavi, i drugim stručnim voditeljima volonterima.

Detaljniji izvještaj o aktivnostima ZTK Križevci možete preuzeti ovdje.

Tekst: Danijela Jobač i Ante Starčević
Slike: Ante Starčević

vrh stranice