Časopis ABC tehnike broj 649 za studeni 2021.

Časopis ABC tehnike broj 649 za studeni 2021. godine je pred vama. Još jedna godina bliži se kraju, a o tome kakva je bila teško je reći. Bliži nam se i jedan mali jubilej, 650-ti broj časopisa. Izdržali smo i uz vašu potporu i vjernost. Čitajte i koristite časopis ABC tehnike jer kako je „netko“ rekao: „baviti se tehnikom je zalog za budućnost“. Čuvajte zdravlje i budite odgovorni.

U OVOM BROJU

Ford ulaže velike napore u proizvodnju električnih vozila i baterija u SAD-u         2

Patenti 3

Čudesni svijet bakterija           5

BBC micro:bit [23]     8

Robotski modeli za učenje kroz igru u STEM-nastavi - Fischertechnik (43)            12

Ford ulaže velike napore u proizvodnju električnih vozila i baterija u SAD-u         16

Mala škola fotografije 17

Pogled unatrag            19

Analiza fotografija      20

Shield-A, učilo za programiranje mikroupravljača (19)        21

Robotski svemirski avion kružio 500 dana u Zemljinoj orbiti           25

Mjerna jedinica amper            26

SF       30

Spretni roboti  33

Zanimljiv dizajn projekta multikulturnog centra        36

 

Nacrt u prilogu:

Modelarska vaga

Padobran za najmlađe

Robotski modeli za učenje kroz igru u STEM-nastavi - Fischertechnik (43)

vrh stranice