Dodijeljene Nagrade, javna priznanja i počasna zvanja HZTK-e za 2014. godinu

01.04.2015.

Hrvatska zajednica tehničke kulture dodjeljuje nagrade za postignuća u tehničkoj kulturi:  jednu nagradu za životno djelo, sedam godišnjih nagrada, pet povelja, petnaest počasnih zvanja (pet zvanja mentor - savjetnik i deset zvanja instruktor - savjetnik) i dva osobita članska svojstva (jedan počasni član i jedan podupirući član). Stjepan Androlić, prof. dobitnik je Nagrade za životno djelo HZTK, za poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.


Javni raspis za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2014. godinu završen je 31. siječnja 2015., stoga se u mjesecu siječnju provodilo savjetovanje zainteresiranih za navedeni raspis.

Temeljem članaka 85. i 86. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture i članka 29. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, sazvana je sjednica Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture. Sjednica je održana 23. veljače 2015. godine. Odbor je utvrdio kako je temeljem javnog raspisa pristiglo 32 prijedloga, da su svi prijedlozi stigli u zadanom roku i da su pravovaljani, sukladno odredbama Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture. Odbor je od sveukupno 32 predloženika jednoglasno izabrao kandidate koji su predloženi Izvršnom odboru Hrvatske zajednice tehničke kulture na usvajanje na sjednici održanoj 27. veljače 2015. godine.


Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture usvojio je prijedlog Odbora, zbog čega su sljedeći predloženici nagrađeni:
Stjepan Androlić, prof. dobitnik je Nagrade za životno djelo HZTK, za poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.
Damir Remenar dobitnik je Godišnje nagrade HZTK za inovatorstvo.
Za neprofesijsku fotografsku djelatnost Zoran Makarović, dipl. iur. primio je Godišnju nagradu HZTK.
Za organiziranje i razvijanje tehničke kulture Godišnju nagradu primio je inženjer Toni Jagnjić.
Za komunikacijsku tehniku Godišnju nagradu primio je Zdenko Bogadi.
Robert Leško dobitnik je Godišnje nagrade HZTK za zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo.
Za organiziranje i razvijanje tehničke kulture Godišnju nagradu HZTK primio je mr. sc. Darko Suman, a za ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Godišnju nagradu HZTK primio je Marko Sremec.
Povelje HZTK dodijeljene su OŠ Šime Budinića iz Zadra (Klub mladih tehničara) i Centru tehničke kulture Rijeka za organiziranje i razvijanje tehničke kulture.
Počasno zvanje instruktor savjetnik dodijeljeno je Miodragu Zdravčeviću, prof. za elektrotehniku i strojarstvo.
Počasno zvanje mentor savjetnik dodijeljeno je Zvonku Koprivnjaku, mag. educ. politechn. et inf. za modelarstvo i ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture, Loris Rašpoliću, mag. educ. math. et inf. za organiziranje i razvijanje tehničke kulture i Janji Barić, prof. za graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo.

Svečana dodjela javnih priznanja, počasnih zvanja i nagrada HZTK održana je u Velikoj dvorani HZTK 20. ožujka 2015. godine.

vrh stranice