Dodjela javnih priznanja, počasnih zvanja i nagrada HZTK za 2010. godinu

17.03.2011.

Marčelo Marić iz Kanfanara (na slici) dobio je nagradu za životno djelo, a Zoran Abramović, Ivan Baćani, Milan Bunčić, Rajo Jeftić, Mario Kajapi i Ivan Pavišić godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2010. godinu.

Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i javnog raspisa te prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 29. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. u Zagrebu, Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2010. godinu.

I. NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

dobio je

Marčelo MARIĆ iz Kanfanara, umirovljeni učitelj – savjetnik tehničke kulture za doprinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture, posebno u izvannastavnim i izvanškolskim tehničkim aktivnostima mladih te inovatorstvu i publicistici. Cijeli svoj radni vijek, osim prve dvije godine, radio je u Osnovnoj školi Petra Studenca u Kanfanaru gdje je bio učitelj tehničke kulture i fizike. Rad u školi počeo je s 220 učenika u maloj učionici, ujedno i praktikumu s nekoliko turpija, starim škripcem, nekoliko pila i posuđenom bušilicom. Iz godine u godinu «osvajao» je prostore i nabavljao novu opremu, a 1971. sagrađen je novi praktikum za tehnički odgoj i fiziku sa svim pratećim prostorima i opremljen najsuvremenijom nastavnom tehnologijom, koje je 1973. godine Zavod za školstvo imenovao Nastavnim centrom za te predmete i proglasio najmodernijem centrom u državi. U njemu su do 1989. pripremljeni gotovo svi republički seminari iz elektronike i mnogi drugi oblici edukacije učitelja tehničke kulture te su prvi puta u Hrvatskoj razvijene su tiskane pločice za vježbe iz elektronike. Sa svojim učenicima Marčelo Marić redovito je sudjelovao na svim smotrama i natjecanjima mladih tehničara i postizao najbolje rezultate.

Istovremeno se bavio, i bavi se, izumiteljstvom pa je kao autor i suautor inovacija iz područja medicinskih uređaja i automatike, izlagao je inovacije i tehnička unapređenja na izložbama inovacija u zemlji i inozemstvu - uređaj za visokofrekventnu magnetsku terapiju i aparat za odvikavanje od pušenja koji se serijski proizvodi u Kanfanaru. Zamjetan je i publicistički rad gospodina Marića. Suautor je Vježbi i radnih zadataka za VIII razred, Zbirke zadataka za natjecanja mladih tehničara, od 1998. do 2006. godine autor je zadataka i praktičnih radova za sve tri razine natjecanja klubova mladih tehničara te desetak konstrukcija objavljenih u časopisu ABC tehnike. Cijeli njegov radni vijek, ali i danas umirovljenički staž, ispunjen je brojnim obvezama u različitim tijelima upravljanja udruga i organizacija tehničke kulture, kako u Istri tako i na državnoj razini.

II. GODIŠNJU NAGRADU za 2010. godinu

dobili su:

 • Zoran ABRAMOVIĆ iz Zagreba, predsjednik Maketarskog kluba «David Schwartz» i tajnik Zagrebačkog maketarsko – modelarskog saveza nagrađen je Godišnjom nagradom HZTK-a zbog velikog doprinosa u razvoju maketarstva i modelarstva, pogotovo u organiziranju rada s djecom te za veliki doprinos u sveukupnom razvoju tehničke kulture. Izniman je njegov uspjeh i stvaralačka postignuća u razvitku i unapređivanju inventivnog i tehničkog stvaralaštva mladih na maketarskim i modelarskim programima u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Republici Hrvatskoj.
 • Ivan BAĆANI iz Osijeka, diplomirani inženjer organizacije rada za stalan značajan stručni rad u tehničkoj kulturi i u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima te ustanovama Republike Hrvatske. Svoje djelovanje usmjerio je na stvaranje stabilnih materijalnih i kadrovskih uvjeta njihova djelovanja te postavljanjem optimalnih organizacijskih uvjeta za što je primjenjivao svoje znanje istaknutog stručnjaka, društvenog i društveno-političkog djelatnika.
 • Milan BUNČIĆ iz Pregrade, predsjednik Filmskog i video kluba Pregrada, Autorskog studija Zagreb i Zagrebačkog fotokino saveza i član Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, dao je osobiti prinos razvitku i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja u radu s djecom i mladeži u udrugama, savezu i zajednici Krapinsko-zagorske županije. U brojnim radionicama i seminarima polaznici mogu razvijati svoje sposobnosti, znanje, vještine i tehničko stvaralaštvo. Samo u 2010. godini u njegovom matičnom klubu svoje znanje prenio je na 32 djece.
 • Rajo JEFTIĆ iz Varaždina, dipl. inž. strojarstva, učitelj tehničke kulture u OŠ Kneginec Gornji zbog rada s mladim tehničarima s kojima na svim razinama natjecanja postiže zapažene rezultate u svim područjima tehničke kulture – strojarstvu, elektrotehnici, fototehnici i prometnoj kulturi. Osim toga, vrijedan i aktivan član Društva pedagoga tehničke kulture, a u 2010. u svojoj školi i na županijskoj razini organizirao je učenike za svekolike tehničke aktivnosti, a posebno valja istaknuti da je u njegovoj školi održano u više navrata tečaj informatike E-kids, koje je s uspjehom završilo 80 učenika.
 • Mario KAJAPI iz Rijeke, profesor fizike i strojarstva zaposlen u Domu mladih u Rijeci za stalan vrlo značajan pedagoški rad u tehničkoj kulturi i udrugama tehničke kulture, te angažmana u Automodelarskom klubu Rijeka, Centru za robotiku Primorsko-goranske županije, Udruzi pedagoga tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Zajednici tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Doprinosi i postignuti rezultati profesora Kajapija u 2010. su značajni i pridonijeli su razvoju tehničke kulture u Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji a od brojnih programa koje provodi su: organizacija i provođenje 14 programa u izvannastavnim aktivnostima u Domu mladih i to: informatika, filmska i video sekcija, robotika, elektronika, brodomodelarstvo, automodelarstvo, astronomija, mladi inovatori, eko radionica, i četiri prometne aktivnosti.
 • Ana MAJIĆ iz Siska, učiteljica tehničke kulture u OŠ Ivana Kukuljevića u Sisku za izniman doprinos razvoju tehničkog odgoja i obrazovanja, iznimne rezultate u unapređivanju inventivnog rada, popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje na tehničko stvaralaštvo i postignute rezultate u pedagoškom i stručnom radu u tehničkoj i prometnoj kulturi i udrugama tehničke kulture u redovnom obrazovnom sustavu ali i u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u Sisku, Sisačko-moslavačkoj županiji i Republici Hrvatskoj.
 • Ivan PAVIŠIĆ iz Supetra na otoku Braču, inženjer pomorskog prometa za brojne postignute rezultate u odgoju i obrazovanju mladih i uložene napore na promicanju tehničke kulture otoka Brača u području radioamaterizma.Pokretač je brojnih tečajeva iz radioamaterizma za mlade, dva puta godišnje, čime se članstvo neprestano obnavlja, a sredstvima iz donacija i sponzorstva nabavio je prijenosni objekt od 12 m četvornih koji je smješten na vrh Vidove Gore gdje se nalazi klupska natjecateljska lokacija. Time je ostvaren dugogodišnji san radioamatera da dobiju vlastiti objekt za natjecanja.

III. POVELJU Hrvatske zajednice tehničke kulture

dobili su:

 • Foto video klub Kutina iz Kutine povodom postignutih iznimnih rezultata u obrazovanju i stvaralaštvu građana, posebice djece i mladeži, i to u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u tehničkoj kulturi - kino i video tehnici, samogradnji u tehničkim športovima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje tehničko i tehnološko opismenjavanje i usmjerivanje za izbor tehničkih zanimanja
 • Klub padobranskog jedrenja Jastreb iz Radoboja za postignute uspjehe u promidžbi zrakoplovno-tehničke kulture i suradnju s drugim udrugama tehničke kulture u Krapinsko-zagorskoj županiji, kao i zbog izrade tehničkih pomagala koja omogućuju sigurnije bavljenje parajedriličarstvom i ostvarivanje boljih rezultata u toj grani tehničke kulture.
 • Klub tehničke kulture Vector iz Koprivničkog Ivanca za izvanredan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u Općini Koprivnički Ivanec te za kontinuiran rad s djecom i mladima, za izgrađeni objekt za potrebe organizacije utrka automodela 1:5 koje se boduju za prvenstvo Hrvatske i izgradnju permanentne Bugy off Road staze za potrebe kluba.
 • Modelarski klub Zaprešić iz Zaprešića za aktivno djelovanje tijekom 40 godina postojanja u kojem su postignuti brojni odlični rezultati, najprije u raketnom, a zatim u zrakoplovnom modelarstvu u kojem su postali najbolji klub u državi. Početkom Domovinskog rata članovi kluba pokrenuli su proizvodnju borbenih sredstava. Jedano od njih je RAK-12 (višecjevni raketni) koji je nazvan po Raketno astronautičkom klubu Zaprešić, čiji je pravni slijednik Modelarski klub Zaprešić. Klub je 2009. organizirao najveće, i po mnogima i najbolje Svjetsko prvenstvo zrakoplovnih modelara na kojem su sudjelovale 42 reprezentacije iz cijelog svijeta. Članovi kluba, seniori i juniori, «lete» u gotovo svim kategorijama zrakoplovnog modelarstva na domaćim i inozemnom natjecanjima i redovito su ako ne prvi onda su među prvih pet najboljih.
 • Zajednica tehničke kulture Rijeka iz Rijeke za dugi niz godina kontinuiranog rada u tehničkoj kulturi i osmišljavanju programa i njihovu realizaciju uz najveću moguću suradnju sa svojim članicama. I u 2010. godini postignuti su vrijedni rezultati u brojnim projektima, mada u uvjetima smanjenog proračuna, a što je zahtijevalo dodatni angažman kako Stručne službe Zajednice tko i svih sudionika u programima.
 • Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije iz Varaždina za cijeli niz aktivnosti, a posebice radi odlično provedene akcije pod nazivom «Robotika-budućnost» koja je realizirana u 2010. godini. Cilj projekta je bio stručno usavršavanje učitelja tehničke kulture i pokretanje radionica iz robotike u svim osnovnim školama Varaždinske županije. Program je ostvaren predavanjima, praktičnim radom i vježbama, gradnjom različitih uređaja i robota. Projekt je završio 12. prosinca 2010. podjelom potvrda o stručnom osposobljavanja i 40 kompleta iz robotike koje su učitelji odnijeli u svoje škole i s njima će uvoditi učenike u svijet robotike.

IV. POČASNO ZVANJE INSTRUKTOR-SAVJETNIK Hrvatske zajednice tehničke kulture

dobili su:

 • Jasenka CVETKOVIĆ iz Zagreba u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u području tehničkog stvaralaštva djece, posebice darovite, i ostalih odgojno-obrazovnih programa tehničke kulture
 • Damir KOSIR iz Zaprešića u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u području zrakoplovnog modelarstva i ostalih odgojno-obrazovnih programa tehničke kulture
 • Zdenko POTOČKI iz Zagreba u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u području raketnog modelarstva, graditeljstva i ostalih odgojno-obrazovnih programa tehničke kulture

V. POČASNO ZVANJE MENTOR-SAVJETNIK Hrvatske zajednice tehničke kulture

 • Ines TIĆAK iz Bjelovara u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u području elektronike i ostalih odgojno-obrazovnih programa tehničke kulture

Svečanost uručenja nagrada, priznanja i počasnih zvanja Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2010. godinu bit će organizirana u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici 31. ožujka 20011. u 12,00 sati.

vrh stranice