Državna razina Modelarske lige okupit će u Kraljevici 29 ekipa najboljih modelara Republike Hrvatske

23.05.2017.

Državna razina Modelarske lige održat će se od 26. do 28. svibnja 2017. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama. Liga je pokrenuta početkom školske godine 2012./2013., s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

U školskoj godini 2016./2017. održano je ukupno 41 natjecanje u 20 županija, u kojima je sudjelovalo 1800 učenika od 5. do 8. razreda, iz 233 škole i udruge, pod vodstvom 217 učitelja/mentora. U odnosu na prošlu školsku godinu, u natjecanju je sudjelovalo 68,69% više natjecatelja.
Državna razina Modelarske lige održat će se od 26. do 28. svibnja 2017. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Popis pozvanih ekipa objavljen je ovdje.

Odabir učenika za državnu razinu Modelarske lige

Na državnu razinu natjecanja pozvat će se ukupno 58 učenika, od kojih 44 učenika (22 ekipe) od 5. do 8. razreda, 10 učenika (5 ekipa) s teškoćama u razvoju i 4 učenika (2 ekipe) kao gostujuće ekipe. Organizacijski odbor će na natjecanje pozvati prvoplasiranu ekipu na županijskom natjecanju iz svake županije koja je sudjelovala u natjecanju te mentora (jednog) prvoplasirane ekipe. Uz prvoplasirane učenike na županijskom natjecanju, Organizacijski odbor će pozvati dodatne ekipe iz Grada Zagreba i Osječko-baranjske županije te ekipu iz Primorsko-goranske i Požeško-slavonske županije. Odluku o pozivanju dodatnih ekipa na državnu razinu natjecanja, Organizacijski odbor je donio sukladno Kvantitativnoj analizi sudionika Modelarske lige 2016./2017. te financijskim mogućnostima Organizatora.
Ako jedan natjecatelj iz ekipe koja je pozvana na državno natjecanje nije u mogućnosti doći na državno natjecanje, može ga zamijeniti drugi natjecatelj koji je sudjelovao na županijskoj razini natjecanja. Ako ekipa koja je pobijedila na županijskoj razini natjecanja ne može sudjelovati na državnoj razini natjecanja, organizator županijske razine natjecanja dužan je o tome izvijestiti organizatora državne razine natjecanja. Pisana obrazloženja bilo kakve izmjene u ekipama natjecanja treba obavezno poslati na e-mail: biljana.trifunovic@hztk.hr i to najkasnije 5 dana prije početka natjecanja.

Provedba državne razine Modelarske lige

Zadatak za državnu razinu natjecanja izradit će djelatnici Hrvatske zajednice tehničke kulture. Na državnoj razini, natjecanje traje 4 puna sata (240 min) s dvije pauze (svaka u trajanju od 15 minuta). Tijekom pauza natjecatelji smiju razgovarati sa svojim mentorom i pokazati mu tehničku dokumentaciju, no mentor ne smije ući u prostor za natjecanje.
Zadatak će se vrednovati na isti način kao i zadaci na županijskoj razini natjecanja, odnosno, vrednovat će se:

  • Preciznost i urednost izrade pozicije uratka (10 bodova)
  • Preciznost i urednost spajanja pozicije uratka (10 bodova)
  • Organizacija radnog mjesta (5 bodova)
  • Inovativnost i dizajn dovršenog uratka (5 bodova)
  • Pravilna uporaba alata i strojeva (10 bodova)
  • Funkcionalnost (10 bodova)

Ukupno: 50 bodova

Na državnoj razini natjecanja, svu potrebnu opremu, pribor, alat i materijal osigurava Hrvatska zajednica tehničke kulture. Na državnoj razni natjecanja, natjecatelji ne smiju koristiti svoju opremu, pribor, alat ni materijal (u protivnom će biti diskvalificirani).
Na državnoj razini natjecanja, obavezno je korištenje zaštitne opreme i alata koji su sigurni za učenike. Popis opreme, alata, pribora i materijala objavljen je ovdje. 
Nakon završetka državne razine natjecanja, sastavlja se privremeni popis rezultata koji se objavljuje na oglasnoj ploči. Ako sudionici ekipe i njihov mentor smatraju da je došlo do propusta u vrednovanju, mentor može podnijeti žalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima i mentorima. Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačan popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

Ocjenjivačko povjerenstvo na državnom natjecanju bit će sastavljeno od pet članova. Sastav Ocjenjivačkog povjerenstva određuje Organizacijski odbor. Popis povjerenstava za provedbu natjecanja objavljen je ovdje.

Posebna pravila za ekipe s teškoćama u razvoju

U natjecanju će sudjelovati 5 ekipa učenika s teškoćama u razvoju koje su sudjelovale na županijskoj razini natjecanja. Učenici će izrađivati isti rad, ali njihov rad se neće vrednovati na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već će se izdvojiti najbolji rad. Mentori ekipa učenika s teškoćama u razvoju imaju pravo biti prisutni u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja.

Popis pozvanih učenika

Prema postignutim rezultatima na županijskim natjecanjima, Organizacijski odbor za provedbu državne razine Modelarske lige, u sastavu Ivan Vlainić, Mirjana Metikoš, Biljana Trifunović, Hrvoje Vrhovski, Danijel Šimunić i Ivan Rajsz na državno će natjecanje pozvati ukupno 58 učenika, od kojih 44 učenika (22 ekipe) od 5. do 8. razreda, 10 učenika (5 ekipa) s teškoćama u razvoju i 4 učenika (2 ekipe) kao gostujuće ekipe. Popis pozvanih učenika objavljen je ovdje.


Detalji dolaska u Kraljevicu

Hrvatska zajednica tehničke kulture će organizirati prijevoz učenika i mentora iz kontinentalnih krajeva do Kraljevice i to autobusom koji će ukrcavati ekipe u: Osijeku, Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci, Kutini, Zagrebu i Karlovcu. Ekipama iz Zadarske, Istarske, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije refundirat će se troškovi u visini javnog prijevoza i to isključivo na temelju potvrde o visini javnog prijevoza (1 potvrda) koja glasi na Hrvatsku zajednicu tehničke kulture (Dalmatinska 12, 10002 Zagreb, OIB:84372686563) ili za karte kupljene na Hrvatsku zajednicu tehničke kulture (3 putne karte). Bilo kakve troškove ostalih načina prijevoza, uključujući i trošak potvrde o visini javnog prijevoza, Hrvatska zajednica tehničke kulture neće financirati niti sufinancirati. Isto tako, Hrvatska zajednica tehničke kulture neće refundirati troškove prijevoza ekipama koje dolaze u vlastitom aranžmanu, a imaju mogućnost dolaska organiziranim prijevozom.
Dolazak sudionika u Kraljevicu je planiran 26. svibnja 2017. do 15.00 sati. Cjelokupan će program trajati do 28. svibnja 2017. do 13.30 sati. Detaljan plan dolaska u Kraljevicu poslan je na službene mail adrese škola i mentora. Molimo mentore učenika koji putuju organiziranim prijevozom da osiguraju siguran i pravovremen dolazak učenika na mjesto ukrcaja (prema gore navedenim mjestima ukrcaja).

Troškovi državne razine natjecanja

Hrvatska zajednica tehničke kulture će snositi troškove organiziranog prijevoza autobusom, troškove u visini javnog prijevoza za ekipe iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske, Zadarske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije, troškove smještaja u Hotelu Kraljevica (na bazi punog pansiona i dodatnog ručka) i provedbe natjecanja u Nacionalnom centru tehničke kulture. Sve ostale troškove (troškovi prijevoza do mjesta ukrcaja, alternativni prijevoz ili smještaj, dnevnice mentora…), Hrvatska zajednica tehničke kulture neće financirati.

Vremenik natjecanja

Vremenik natjecanja objavljen je ovdje. 

Nagrade na državnoj razni Modelarske lige

Svi sudionici državne razine natjecanja Modelarska liga će dobiti majicu te pohvalnice (učenici) i zahvalnice (mentori) za sudjelovanje u Modelarskoj ligi 2016./2017. Tri najbolje ekipe učenika i njihovi mentori će osvojiti prigodne nagrade, a prvoplasirana ekipa (2 učenika) će osvojiti sudjelovanje u 10. ljetnoj školi tehničkih aktivnosti. Učenici s teškoćama u razvoju koji izrade najbolji rad, također će osvojiti prigodnu nagradu. Sve nagrade će osigurati Hrvatska zajednica tehničke kulture. Popis nagrada će biti objavljen je ovdje.

Zona preuzimanja

Kontakt za ostala pitanja

Sva ostala pitanja možete uputiti voditeljici programa Modelarska liga Biljani Trifunović, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati na biljana.trifunovic@hztk.hr ili na 091/465-6771.

vrh stranice