Dubravko Malvić

  • Kategorija: Nagrada za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Zagreb
  • Godina: 2020
Na temelju članka 11. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture, Javnog raspisa za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020. godinu te prijedloga Odluke Odbora za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 17. elektroničkoj sjednici održanoj u razdoblju od 16. do 19. srpnja 2021. godine donio je Odluku o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020. godinu. Dodijeljena je jedna nagrada za životno djelo, pet godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pojedincima i četiri godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture – pravnim osobama.

Nagradu za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture dobio je Dubravko Malvić, upravni pravnik, novinar, iz Zagreba, za trajan doprinos stručnom, publicističkom i organizacijskom djelovanju u tehničkoj kulturi Republike Hrvatske.
Dubravko Malvić je bio osnivač i suosnivač, te predsjednik i tajnik niza udruga tehničke kulture; suosnivač i tajnik Zbora novinara za znanost i tehniku Društva novinara Hrvatske i Odjela tehničke kulture Matice hrvatske i predsjednik Zbora novinara za znanost i tehniku Hrvatskog novinarskog društva. U Hrvatskoj zajednici tehničke kulture bio je glavni i odgovorni urednik svih izdanja, a obnašao je i funkciju pomoćnika ili zamjenika tajnika Narodne tehnike odnosno Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Poseban doprinos dao je informativno izdavačkoj djelatnosti Narodne tehnike odnosno Hrvatske zajednice tehničke kulture. Kao glavni urednik svih izdanja okupljao je veliki broj suradnika, od akademika, novinara, profesionalaca do članova udruga tehničke kulture, i poticao ih da upoznaju najširu javnost sa značenjem bavljenja tehničkom kulturom.
Uredio je više od 1400 knjiga i časopisa u nakladi od gotovo 15 milijuna primjeraka u razdoblju od 1958. do 2008. godine.
Izdavački odjel Hrvatske zajednice tehničke kulture osnovan je 1. rujna 1966. godine, a pod uredničkom „palicom“ Dubravka Malvića, od 1965. godine objavio je u više od 40 godina 400 brojeva informativnih glasila, 500 brojeva časopisa „ABC tehnike“ i 400 naslova raznih udžbenika, priručnika i drugih knjiga u ukupnoj nakladi od blizu 15 milijuna primjeraka.
Posebno su vrijedna izdanja knjiga popularne znanstveno-tehničke biblioteke, višegodišnje izdavanje Zbirki vježbi i radnih zadataka za tehnički odgoj u V., VI., VII. i VIII. razredu osnovne škole, uvijek prilagođenih novim nastavnim programima, te posebni priručnici za izbornu nastavu.
U časopisu „Tehnička kultura“ nije kao urednik objavljivao samo izvještaje o djelatnostima hrvatskih udruga i institucija tehničke kulture nego i polemička razmišljanja o problemima razvitka tehničke kulture u Hrvata.
Svojim dugogodišnjim nesebičnim radom i iskustvom pridonio je razvitku i promicanju tehničke kulture, a za svoj rad i trud dobio je niz nagrada i javnih priznanja, između ostalog, najviše priznanje Hrvatskoga novinarskog društva „Milan Grlović“, Državnu nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić“ (godišnju i za životno djelo) te Spomenicu Domovinskog rata.
vrh stranice