Javni poziv školama iz Ličko-senjske županije-sudjelovanje u Proljetnoj školi tehničkih aktivnosti

06.03.2015.

Hrvatska zajednica tehničke kulture – HZTK objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola s područja Ličko-senjske županije u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

Predmet i cilj javnog poziva

Hrvatska zajednica tehničke kulture – HZTK objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola s područja Ličko-senjske županije u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Predmet i cilj poziva je odabir 3 do 5 osnovnih škola s područja Ličko-senjske županije koje će se uključiti u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

U skladu s dosadašnjom pozitivnom praksom Hrvatske zajednice tehničke kulture, kojom se poticao razvoj tehničke kulture u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske (projekt Poticanje razvoja tehničke kulture u Vukovarsko-srijemskoj županiji), prednost pri prijavi imat će škole iz područja Ličko-senjske županije koja pripadaju I, II i III skupini prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.


Cilj programa Proljetne škole tehničkih aktivnosti

Cilj programa je poticanje interesa i razvijanje osnovnih kompetencija za sudjelovanje i provedbu radionica tehničkih aktivnosti u osnovnim školama s područja Ličko-senjske županije u područjima: modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija te fotografija i popularizacija tehničke kulture te razvijanje interesa kod učenika i učitelja za sudjelovanje i provođenje radionica tehničkih aktivnosti, s naglaskom na praktične radionice te poticanje škola na sudjelovanje u natjecanjima mladih tehničara (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…).

Opis programa

Proljetna škola tehničkih aktivnosti održat će se od 29. ožujka do 3. travnja 2015. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. U programu će sudjelovati maksimalno po 6 učenika 5. i 6. razreda (iznimno mogu sudjelovati i učenici 7. razreda) i 1 učitelj tehničke kulture iz odabranih osnovnih škola s područja Ličko-senjske županije. Učenici i učitelji će pohađati praktične radionice u područjima: modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija i fotografija. Radionice će se održavati u vrhunski opremljenim učionicama Nacionalnog centra tehničke kulture u Kraljevici, a vodit će ih djelatnici i vanjski suradnici Hrvatske zajednice tehničke kulture, sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji učenika i učitelja u različitim područjima tehničke kulture. Pri provedbi radionica tehničkih aktivnosti primjenjivat će se maksimalne mjere zaštite pri radu.
Hrvatska zajednica tehničke kulture će osigurati ljudske i materijalne resurse za kvalitetnu provedbu radionica te optimalne materijalne resurse za nastavak provedbe radionica u školama koje će sudjelovati u programu. Hrvatska zajednica tehničke kulture će osigurati prijevoz (1 autobus) i smještaj na bazi punog pansiona za sve sudionike Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Svi sudionici radionice će biti osigurani tijekom trajanja Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

Korisnici programa Proljetne škole tehničkih aktivnosti

Korisnici programa učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola s područja Ličko-senjske županije koje će biti odabrane putem ovog Javnog poziva (maksimalno 20 učenika i 3 do 5 učitelja).

Dokumentacija za iskaz interesa

Dokumente je potrebno ispuniti, ovjeriti, potpisati, skenirati i poslati na mail: biljana.trifunovic.hztk.hr najkasnije do 13. ožujka 2015. (do 0:00 sati). U obzir će se uzeti samo prijave koje su pristigle na navedeni mail do navedenog roka.
Nakon prijave mailom i potvrde o primitku dokumentacije, sve dokumente je potrebno poslati poštom s naznakom: Javni poziv_Proljetna škola tehničkih aktivnosti na: Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10020 Zagreb

Kriteriji za odabira škola

Kriteriji odabira su detaljno raspisani u dokumentu Kriteriji za odabir škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Osnovni kriteriji su:

 • Učitelj tehničke kulture sudjeluje u stručnim usavršavanjima Hrvatske zajednice tehničke kulture u školskoj godini 2013./2014. ili 2014./2015. u trajanju od 16 školskih sati po području (dokaz: Potvrda o stručnom usavršavanju izdana od strane HZTK)
 • Škola ima osigurane materijalno-tehničke uvjete za provođenje nastave tehničke kulture (kabinet/učionica za tehničku kulturu-radionica/skladište)
 • Škola u dosadašnjoj praksi ima izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture (dokaz: Ovjeren i potpisan školski dokument iz kojega je vidljiv godišnji plan i program za provedbu izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture)


Obveze i učinak na odabrane škole

Od škola odabranih za uključivanje u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti očekuje se visoka predanost programu, spremnost učitelja tehničke kulture na trajno usavršavanje, sudjelovanje na stručnim usavršavanjima u području tehničke kulture, sudjelovanje na natjecanjima mladih tehničara (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…) te spremnost ravnatelja da svojim zaposlenicima (učiteljima tehničke kulture) osigura optimalnu podršku u provedbi izvannastavnih aktivnosti u područjima tehničke kulture. Zauzvrat, sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti omogućit će učenicima i učiteljima rad u vrhunskim uvjetima koje omogućuje Nacionalni centar tehničke kulture te razvijanje interesa i kompetencija za sudjelovanje i provedbu aktivnosti u područjima tehničke kulture (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija i fotografija), kroz sljedeće aspekte:

 • Učiteljima će biti omogućeno stjecanje kompetencija (osposobljavanje i usavršavanje) za rukovanje ručnim alatima i opremom, uz primjenu mjera zaštite pri radu, te provedbu izvannastavnih aktivnosti u područjima tehničke kulture (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija, fotografija) u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici te u matičnoj ustanovi u kojoj djeluju.
 • Učenicima će omogućiti stjecanje kompetencija za rukovanje ručnim alatima, uz primjenu mjera zaštite pri radu, te izradu tehničkih tvorevina uporabne vrijednosti, kroz različite praktične radionice i razvijanje interesa za tehničku kulturu s ciljem trajnog usmjeravanja ka tehničkim i proizvodnim zanimanjima.

Rok za prijavu

Javni poziv traje od dana objave do 13. ožujka 2015. te će se po njegovom zatvaranju Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture, na temelju kriterija raspisanih u dokumentu Kriteriji odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti, odabrati škole koje će sudjelovati u programu i iste o tome izvijestiti elektroničkim putem. Popis odabranih škola bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture. Rok za objavu službene odluke s popisom odabranih škola je 16. ožujka 2015.
Odluka Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice tehničke kulture je neopoziva i konačna. Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke dugoročne suradnje i ostvarivanja ciljeva programa, a na dobrobit učenika, škola, nastavnika i cijele obrazovne zajednice.

Dodatne informacije o programu i prijavi

Dodatne informacije vezane uz prijavu na javni poziv za iskazom interesa moguće je dobiti od Biljane Trifunović,  voditeljice Nacionalong centra tehničke kulture putem e-maila: biljana.trifunovic@hztk.hr ili na broj telefona: 051/282-418 ili na broj mobitela 091/465-6771.

Dokumenti za preuzimanje

 1. Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti (objavljeno 6.ožujka 2015.)
 2. Obrazac_osnovne informacije o sudionicima Proljetne škole tehničkih aktivnosti
 3. Kriterij odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti
 4. Obrazac_iskaz interesa
 5. Lista za provjeru priloženih dokumenata
 6. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

6. ožujka 2015.

Rezultati Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u Proljetnoj školi tehničkih aktivnosti objavljeni su 16. ožujka 2015. na internetskim stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture.

vrh stranice