Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2023. godini

15.06.2022.


Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2023.
Javni poziv
Upute za prijavitelje
Opis prijedloga programa
Proračun prijedloga programa
Popis programa s traženim iznosima
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o partnerstvu
Izjava o financiranju iz javnih izvora
Životopis edukatora
Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju odgovorne osobe
Izjava o suglasnosti voditelja programa za uvid u kaznenu evidenciju
Popis za provjeru administrativnih uvjeta
Obrazac za vrednovanje programa
Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj 28. sjednici održanoj 11. lipnja 2022. donio je Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2023. godini. Na Javni poziv programe mogu prijaviti nacionalni savezi tehničke kulture koji djeluju na području Republike Hrvatske i Stručna služba HZTK. Propisi i strateški dokumenti relevantni za ovaj Javni poziv su: Zakon o tehničkoj kulturi, Klasifikacija djelatnosti udruga i Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. Javni poziv je otvoren od 15. lipnja do 19. rujna 2022. godine.
vrh stranice