Javni raspis za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2023. godinu

22.12.2023.

Na temelju članka 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture i članka 5. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje Javni raspis za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2023. godinu. Javni raspis je otvoren od 22. prosinca 2023. do 22. siječnja 2024. godine. Pozivamo pojedince i pravne osobe u tehničkoj kulturi, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2023. godinu.


Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se kao:

1. Nagrada za životno djelo
2. Godišnja nagrada


1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos u djelovanju i promicanju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj tijekom dugogodišnjeg profesionalnog ili dobrovoljnog rada u udrugama tehničke kulture, zajednicama tehničke kulture, nacionalnim savezima tehničke kulture i Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

Uvjet za dodjelu Nagrade za životno djelo je navršenih 65 godina života i minimalno 15 godina djelovanja (profesionalnog ili dobrovoljnog) u tehničkoj kulturi.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Nagradi za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture i plakete. Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput.2. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za izuzetan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u 2023. godini. Godišnja nagrada može se dodijeliti skupini pojedinaca, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihova zajedničkog rada. Ako se Nagrada dodjeljuje skupini pojedinaca, članovi skupine ravnopravno dijele nagradu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Godišnjoj nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje najviše do 5 godišnjih nagrada pojedincima i do 5 godišnjih nagrada pravnim osobama.

Godišnja nagrada može se dodijeliti više puta, s tim da se pojedinac i pravna osoba može ponovno predložiti za ovu nagradu ako između dvije dodjele godišnje nagrade protekne najmanje 5 godina.

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga:
Svaki predlagatelj može u jednoj godini predložiti najviše jednog kandidata za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture mora biti pismeno obrazložen na posebnom obrascu. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis njihovih postignuća, dokaze o spomenutim postignućima, kao i razloge za dodjelu Nagrade.

Za Godišnju nagradu mora biti posebno istaknut doprinos razvitku tehničke kulture u 2023. godini.
Ako obrazloženje pojedinog prijedloga ne sadržava dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture može zatražiti od predlagatelja da u određenom roku dopuni svoj prijedlog. Prijedlog za dodjelu Nagrade može se dostaviti putem poštanskog ureda ili putem elektroničke pošte od 22. prosinca 2023. do 22. siječnja 2024. godine.

Utvrđeni rok za slanje prijedloga za dodjelu Nagrade zaključuje se temeljem datuma na pečatu poštanskog ureda na pošiljci ili prema datumu slanja elektroničke pošte. Ako iz datuma na poštanskom pečatu ili datuma elektroničke pošte proizlazi da je prijedlog upućen po isteku roka utvrđenog javnim raspisom, prijedlog se ne može razmatrati.

Član Upravnog i Nadzornog odbora Zajednice, kao ni član Odbora za Nagradu ne može biti predloženik za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture u vremenu dok mu traje mandat u tim tijelima.

Predloženik koji je već dobitnik Nagrade za životno djelo "Faust Vrančić" može se predložiti za Nagradu za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture tek 5 godina nakon dobivene Nagrade za životno djelo "Faust Vrančić".

Predloženik koji je već dobitnik Godišnje nagrade "Faust Vrančić“ može se predložiti za Godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture tek 7 godina nakon dobivene Godišnje nagrade "Faust Vrančić".

Predloženik za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture ne može biti osoba koja se ogriješila o Etički kodeks Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu:
Hrvatska zajednica tehničke kulture - Prijedlog za nagradu, Dalmatinska ulica 12/ 3, 10002 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: marija.hodak@hztk.hr

Obrasci za podnošenje prijedloga:

Obrazac - Nagrada za životno djelo HZTK
Obrazac - Godišnja nagrada pravnim osobama
Obrazac - Godišnja nagrada pojedincimaPredsjednik
Hrvatske zajednice tehničke kulture

dr. sc. Damir Tomić, v. r.


vrh stranice