Javnim pozivom odabrani sudionici Proljetne škole tehničkih aktivnosti 2017.

05.04.2017.

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) objavila je 10. ožujka 2017. Javni poziv osnovnim školama s područja Virovitičko-podravske županije za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti s ciljem odabira osnovnih škola s područja Virovitičko-podravske županije koje će se uključiti u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

Cilj programa je poticanje interesa i razvijanje osnovnih kompetencija za sudjelovanje i provedbu radionica tehničkih aktivnosti u osnovnim školama s područja Virovitičko-podravske županije u područjima: Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, Automatika, Orijentacija i komunikacija te Fotografija i popularizacija tehničke kulture te razvijanje interesa kod učenika i učitelja za sudjelovanje i provođenje radionica tehničkih aktivnosti, s naglaskom na praktične radionice te poticanje škola na sudjelovanje u natjecanjima mladih tehničara (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…).
Sukladno strateškim smjernicama i ciljevima u Strateškom planu Hrvatske zajednice tehničke kulture 2015.-2018., ovim programom potiče se razvoj izvannastavnih i izvanškolskih programa tehničke kulture u područjima u kojima ne postoji organizirana djelatnost tehničke kulture (županijske i gradske zajednice tehničke kulture) te u kojima kvantitativni pokazatelji jasno pokazuju ispodprosječno zanimanje za tehničku kulturu (broj učenika u nacionalnim natjecanjima tehničke kulture).
Obrazloženje za odabir Virovitičko-podravske županije:

  • jedna od županija s najmanjim brojem sudionika Natjecanja mladih tehničara,
  • nepostojanje organizirane djelatnosti tehničke kulture (gradske i županijske zajednice tehničke kulture),
  • škole ne sudjeluju na nacionalnim natjecanjima u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture (Modelarska liga, Robokup),
  • učitelji ne sudjeluju na stručnim osposobljavanjima i usavršavanjima Hrvatske zajednice tehničke kulture.

U skladu s dosadašnjom pozitivnom praksom Hrvatske zajednice tehničke kulture, kojom se poticao razvoj tehničke kulture u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske (projekt Poticanje razvoja tehničke kulture u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Proljetna škola tehničkih aktivnosti 2016. i Proljetna škola tehničkih aktivnosti 2015.), prednost pri prijavi imale su škole s područja Virovitičko-podravske županije koja pripadaju nižoj skupini prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Također, Stručno povjerenstvo vodilo je računa o zastupljenosti različitih dijelova Virovitičko-podravske županije.
Javni poziv trajao je od 10. do 24. ožujka 2017., a po njegovom zatvaranju, Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture, na temelju kriterija raspisanih u dokumentu Kriteriji odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti, odabralo je škole s kojima će potpisati Sporazum o suradnji na temelju kojeg će odabrane škole sudjelovati u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti.
Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture za odabir sudionika Proljetne škole tehničkih aktivnosti odabralo je, sukladno odredbama Kriterija odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti sljedeće škole za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti:

  • OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICA
  • OSNOVNA ŠKOLA VOĆIN, VOĆIN

Obrazloženje:
Interes za sudjelovanjem u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti ukupno su iskazale 2 škole s područja Virovitičko-podravske županije.
Obje osnovne škole s područja Virovitičko-podravske županije koje su se prijavile u skladu s Javnim pozivom i priložile svu traženu dokumentaciju ušle su u postupak odabira. Postupak odabira proveden je 4. travnja 2017.
Obje škole koje su iskazale interes za sudjelovanjem, odabrane su za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti, budući da ispunjavaju kriterije navedene u dokumentu Kriterija odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti.
Odluka Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice tehničke kulture je neopoziva i konačna. Službenim iskazivanjem interesa, sve prijavljene škole pristaju na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke dugoročne suradnje i ostvarivanja ciljeva programa, a na dobrobit učenika, škola, nastavnika i cijele zajednice.
Sa školama, odabranim prema gore opisanom postupku, potpisat će se sporazumi o suradnji o međusobnim pravima i obavezama koje proizlaze iz sudjelovanja u programu. Ako odabrana škola ne potpišu sporazum o suradnji u za to predviđenom roku, tada će se ta škola brisati s liste odabranih škola.
Više o Javnom pozivu pročitajte ovdje.

vrh stranice