Modelarska liga

Modelarska liga u školskoj godini 2020./2021. – smotra modelarstva i maketarstva na daljinu

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture od školske godine 2012./2013. provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, Modelarska liga 2020./2021. će se održati u obliku smotre, na daljinu, putem web stranice Hrvatske zajednice tehničke kulture, prema novim Pravilima. Cilj Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. je potaknuti učenike viših razreda osnovnih škola da u slobodno vrijeme izrađuju makete i modele na ponuđenu temu i time razvijaju svoju kreativnost, motoriku i timski rad.

Pravila Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Modelarska liga će se održati u dva ciklusa. Prvi ciklus je županijska razina, a drugi državna. Svaka ekipa može u pojedinom ciklusu prijaviti samo jednu tehničku tvorevinu.

Vremenik održavanja Modelarske lige 2020./2021.


Prvi ciklus je županijska razina, a traje od 1.prosinca 2020. godine do 14. ožujka 2021. godine.
Tehničke tvorevine za županijsku razinu mogu se prijaviti od 1. veljače do 14. ožujka 2021. godine.

Prijava tehničkih tvorevina za županijsku razinu preko poveznice:

Drugi ciklus je državna razina, a traje od 15. ožujka 2021. godine do 31. svibnja 2021. godine.
Tehničke tvorevine za državnu razinu mogu se prijaviti od 15. do 31. svibnja 2021. godine.

Prijava tehničkih tvorevina za državnu razinu preko poveznice:
(poveznica će se postaviti 15. svibnja 2021.)

Kontakt za sva pitanja o provedbi Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. : Hrvoje Vrhovski, hrvoje.vrhovski@hztk.hr, 091/51879-06

Pravila Modelarske lige 2020./2021.
Arhiva Modelarske lige

vrh stranice