Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa projektima udruga u šk.god. 2010./2011.

14.05.2010.

Rok za prijavu projekata odgoja i obrazovanja djece i mladih je 29. svibanj 2010.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisuje:

NATJEČAJ
za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010./2011.
Vrste financijskih potpora

Udruge podnose prijavu za projekt koji može trajati najdulje do kraja nastavne godine 2010./2011., točnije do 30. lipnja 2011. godine.
Iznos financijske potpore
Očekuje se da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na temelju ovoga natječaja najboljim projektima udruga moći dodijeliti ukupno oko 5.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini projekt je 20.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Uvjeti za prijavu
Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 88/01.), čije je primarno djelovanje usmjereno na područje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Udruga može prijaviti samo jedan projekt.


Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

vrh stranice