Natječaj MZOS-a za projekte u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

16.07.2013.

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) raspisalo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013./2014. Rok za prijavu je 7. rujna 2013. godine.

Temeljni cilj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je osigurati svima dostupno, kvalitetno, vrijednosno usmjereno, održivo i primjenjivo obrazovanje djece i mladih, kako u sklopu redovitoga obrazovnog sustava, tako i u sklopu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. S obzirom na to da se u redovitome odgojno-obrazovnom procesu, ali ni u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, ne mogu zadovoljiti mnoge potrebe i interesi djece i mladih za stjecanjem novog znanja, vještina i kompetencija, to se nastoji barem dijelom nadomjestiti izvaninstitucionalnom provedbom projekata udruga.

CILJEVI NATJEČAJA

Opći cilj Natječaja je omogućiti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.
Posebni ciljevi Natječaja su:

 • unaprijediti načine sprječavanja svih vrsta nasilja među djecom i mladima, od vršnjačkoga nasilja u školama i školskom okružju, do internetskoga, te na taj način pridonijeti smanjenju broja prijavljenoga i neprijavljenog nasilja;
 • prepoznati učinkovite i održive projekte koji pridonose sprječavanju nasilja, posebice one koji se provode u suradnji sa školama, kako bi ih škole mogle preuzeti i trajno provoditi;
 • prepoznati učinkovite i održive projekte kojima se pridonosi razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva kako bi postali dijelom školskih kurikula;
 • unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama, kao i darovitih.

VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Financijske potpore će se dodijeliti udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su izravno vezani za provedbu mjera iz zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Na temelju Natječaja Ministarstvo planira najboljim projektima dodijeliti približno 10.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 300.000,00 kuna.
Financijskim potporama pomoći će se provedba do 100 projekata.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrzovanja djece i mladih i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.
Udruga može prijaviti samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 25. kolovoza 2014. godine.

Projekt se može provoditi isključivo na području Republike Hrvatske.

Prednost pri odabiru imat će oni projekti koji će se provoditi u dvije do tri županije/regije/područja od posebne državne skrbi, u suradnji s dvije do tri udruge sa sjedištem u tim županijama, čija je temeljna djelatnost izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje te koje će projekt provoditi i u suradnji s dvije do tri osnovne i/ili srednje škole.
Jedna udruga može prijaviti samo jedan projekt s jednim ili više partnera, a ista udruga može biti partner na više projekata.
Partneri na projektu mogu biti udruge, škole, jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave te stručne institucije.

Smatraju se neprihvatljivima i neće se razmatrati projekti udruga:

 • koji su usmjereni isključivo na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti;
 • čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom za 2013. godinu te koji se u cjelini može financirati prema posebnim propisima (npr. Zakonom o sportu, Zakonom o Crvenome križu, Zakonom o studentskome zboru i drugim studentskim organizacijama; Zakonom o vjerskim zajednicama, Zakonom o tehničkoj kulturi) ili se može financirati prema drugim osnovama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu;
 • znanstveno-istraživački projekti, osim ako se ne prijavljuje projekt koji kao projektnu aktivnost predviđa akcijsko istraživanje;
 • koji se temelje isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili nabavi opreme;
 • koji je usmjeren isključivo zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge (npr. kupnja opreme, troškovi redovitog poslovanja);
 • koji se odnose samo na jednokratnu manifestaciju (npr. konferencija, okrugli stol, seminar, obljetnica, ekskurzija);
 • čija je jedina svrha korist članovima/cama udruge.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca (preporučeno) poštom na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Rok za prijavu na natječaj je 7. rujna 2013. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

vrh stranice