NATJEČAJ ZA IZRADU ZNAKA NATJECANJA MLADIH TEHNIČARA - rok prijave: 4. 1. 2013.

21.11.2012.

Hrvatska zajednica tehničke kulture (u daljem tekstu: Naručitelj), krovna udruga tehničke kulture čija je zadaća promicanje tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, raspisuje otvoreni natječaj za znak natjecanja mladih tehničara.

UVOD

Natječaj je otvoren od 21. studenoga do 4. siječnja 2013. godine. Natječajni radovi koji budu poslani poštom ili osobno dostavljeni nakon navedenog roka, bit će isključeni iz natječaja.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne ili fizičke osobe iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: natjecatelji).
Na natječaju mogu sudjelovati pojedinci ili grupa autora s najviše tri natječajna rada.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog povjerenstva, predstavnici tijela koje će odlučiti o rezultatima natječaja, kao ni članovi njihovih obitelji.

PREDMET I CILJ NATJEČAJA

Natjecanje mladih tehničara provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, nacionalni savezi tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture.

Sudionici natjecanja mladih tehničara su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama ili udruga tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture). Oko 7.000 učenika iz cijele Hrvatske sudjeluje u natjecanju svake godine i to u jednom od dvanaest područja tehničke kulture (maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo, obrada materijala, strojarske konstrukcije, elektrotehnika, elektronika, robotika, fotografija, radioorijentacija, raketno modelarstvo, zrakoplovno modelarstvo i robotsko spašavanje žrtve).

Učenici kroz natjecanje prezentiraju svoje vještine u različitim područjima tehničke kulture, znanje, kreativnost, snalažljivost, samostalnost i odgovornost, što treba biti polazište za izradu znaka natjecanja.
Osim toga, ovim se znakom želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti.

ZAHTJEVI

Znak natjecanja mladih tehničara treba biti originalan, prepoznatljiv, primjenljiv i suvremen.

Korisnici znaka bit će svi organizatori natjecanja od školske do državne razine, kao i svi sudionici natjecanja (prvenstveno učenici viših razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske, zatim njihovi mentori i roditelji, ravnatelji škola i članovi ocjenjivačkih povjerenstva te šira javnost koja će biti obaviještena o provedbi natjecanja).

Primjena znaka bit će vrlo široka, a svi sudionici natjecanja mladih tehničara koristit će ga u dužem vremenskom razdoblju.

Znak će se morati moći vjerno reproducirati putem svih suvremenih tehnologija, tiskat će se na majicama, priznanjima za sudionike natjecanja, vrećicama, mapama i svim drugim promidžbenim materijalima.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Svaki natječajni rad treba sadržavati:

  1. Znak u digitalnom zapisu na DVD-u u pdf formatu i na ispisu na A4 papiru.
  2. Koncept (kratko i jasno obrazloženje znaka s prijedlogom karakterističnih boja i tipografije)
  3. Prijavnicu s podacima o autoru ili autorima (u zatvorenoj i neoznačenoj omotnici). Na prijavnici treba biti napisani sljedeći podaci: ime i prezime autora (ili naziv pravne osobe te ime i prezime odgovorne osobe), OIB, puna adresa prebivališta ili sjedišta, naziv banke i broj žiro računa na koji će se isplatiti nagrada (ako bude dodijeljena), telefon, mobitel, e-mail, potpis i pečat (za pravne osobe).

Svi dijelovi natječajnog rada i omotnica u kojoj je rad poslan ili dostavljen trebaju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim povjerenstvom.
Svim pristiglim natječajnim radovima i pripadajućim omotnicama s prijavnicama bit će dodijeljene šifre pod kojima će se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja.
Ako natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima natječaja i poslati odvojeno.

NAGRADE

Naručitelj dodjeljuje tri novčane nagrade u neto iznosima:
1. nagrada - 5.000,00 kn
2. nagrada – 3.000,00 kn
3. nagrada – 2.000,00 kn

Sva porezna davanja snosi Naručitelj.
U slučaju da su naređeni radovi djelo više autora, novčana se nagrada dijeli na jednake dijelove.

TIJEK NATJEČAJA

Datum početka natječaja je 21. studenoga 2012.

Natječajni rad predaje se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, Zagreb, s naznakom: „Natječaj za znak natjecanja mladih tehničara – ne otvaraj“.

Rok za primanje natječajnih radova je 4. siječnja 2013.

Odabir najkvalitetnijeg rada napravit će Ocjenjivačko povjerenstvo u čijem će sastavu biti predstavnici, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Hrvatskog fotosaveza i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture www.hztk.hr do 30. siječnja 2013.

OSTALO

Natjecatelj je dužan držati svoj natječajni rad anonimnim sve do objave rezultata natječaja.
Članovi Ocjenjivačkog povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti
Isplatom nagrade Naručitelj postaje vlasnikom materijalnih autorskih prava nagrađenog rada, sukladno ugovoru koji će potpisati Naručitelj i nagrađeni natjecatelj, a nagrađeni natjecatelj zadržava moralna autorska prava.
Nakon završenog natječajnog postupka, pristigli natječajni radovi ne vraćaju se natjecateljima.
Prijavom na natječaj natjecatelji u potpunosti prihvaćaju sve uvjete natječaja.

Više podataka o Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i natjecanju mladih tehničara možete pronaći na internetskoj stranici www.hztk.hr  (izbornik: Natjecanja).

Cjelokupan tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

vrh stranice