Natječaj za mlade „Kulturna i prirodna baština na fotografiji“ – dostava prijava da 2. travnja 2010.

22.02.2010.

 Natječaj za mlade „Kulturna i prirodna baština na fotografiji“ – dostava prijava da 2. travnja 2010. godine

Hrvatski fotosavez priređuje natječaj „Kulturna i prirodna baština na fotografiji“ kao dio međunarodnoga projekta „XV. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2010.“.

Ovaj natječaj organizirat će se u većem broju europskih te u nekoliko vaneuropskih zemalja. Rezultat ovoga projekta bit će izložba fotografija mladih autora koja će biti priređena u svim zemljama sudionicama te u Palači Europe u Strasbourgu krajem 2010. godine.

Cilj je natječaja potaknuti veći broj mladih na aktivno sudjelovanje u bilježenju, vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine te razmjena ponajboljih rezultata, kako bi se dobila cjelokupna međunarodna dimenzija rada mladih autora.

SUDIONICI
Na natječaju mogu sudjelovati mladi autori do navršene 21 godine života.

NAČIN PRIJAVE
Autori se mogu prijaviti samostalno ili putem škola ili udruga.

TEMA
Tema natječaja je „Kulturna i prirodna baština“.

TEHNIKA / FORMAT / PRIJAVA
Autori mogu svoje radove prijaviti isključivo u digitalnom obliku na CD-u. Fotografije trebaju biti u JPG formatu, minimalne razlučivosti 300dpi. Prijavljene fotografije u digitalnom obliku moraju biti označene imenom i prezimenom autora i rednim brojem fotografije sukladno prijavnici (molimo pogledati na stranicu: http://www.hrvatski-fotosavez.hr/files/file/articlesxiv_ihpe_2010__prijavnica-1260783620.rtf)
.
U prijavnici treba za svaku fotografiju pobliže naznačiti mjesto (lokaciju) snimanja, te eventualno naziv baštinskog objekta. Prijavnica može biti na CD-u zajedno s radovima ili priložena uz CD.

BROJ RADOVA
Svaki autor može na natječaj prijaviti do 10 fotografija.

OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.
Ocjenjivački sud će od ukupnog broja prijavljenih radova odabrati 6 - 8 fotografija koje će predstavljati Hrvatsku na zajedničkoj izložbi „XV. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2010.“.

NAGRADE
Svi autori odabranih fotografija dobit će međunarodnu diplomu.

IZLOŽBA
Međunarodna izložba „XV. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2010.“ bit će organizirana u Hrvatskoj u nekoliko gradova.

KATALOG
Komisija za obrazovanje, kulturu i sport Vijeća Europe tiskat će zajednički katalog s reprodukcijama odabranih fotografija. Svaki autor odabranih fotografija dobit će primjerak kataloga.

PRAVILA NATJEČAJA
Pravila natječaja sukladna su međunarodnim Pravilima za priređivanje manifestacije „XV. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2010.“ jedinstvenim za sve zemlje sudionice.

ROK
Posljednji dan za prijam fotografija je 2. travnja 2010. godine.

ADRESA
Radovi se šalju na adresu: Hrvatski fotosavez, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb.

DODATNE INFORMACIJE
Hrvatski fotosavez, tel./fax: 01/ 48 48 793
Tajnik Hrvatskog fotosaveza Predrag Bosnar.
e-mail: predrag.bosnar@hztk.hr
http://www.hrvatski-fotosavez.hr/?content=116

vrh stranice