Natječaj za projekte modernizacije kurikuluma u strukovnim školama – rok prijave: 20. svibnja 2011.

08.04.2011.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva (IPA BGUE 04 06 – Razvoj ljudskih potencijala).

Ovom se dodjelom bespovratnih sredstava želi ojačati daljnji razvoj i povećanje kapaciteta strukovnih škola za pružanje suvremene i na učenika usmjerene nastave, osobito praktične nastave u školama, u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju te promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva. Strukovne se škole trebaju usredotočiti na razvoj i primjenu novih i suvremenih znanstvenih, tehničkih i inovacijskih dostignuća u pružanju obrazovanja, koji će povećati relevantnost njihovih učenika na tržištu rada. To može uključivati relevantne aktivnosti za izgradnju kapaciteta, u bliskoj suradnji s ključnim dionicima na regionalnoj/lokalnoj razini.

Posebno ih treba potaknuti na suradnju sa socijalnim partnerima (poslodavcima, sindikatima, lokalnim vlastima) kako bi se osiguralo da strukovni školski kurikulumi pomoću izvannastavnih aktivnosti i projekata počnu rješavati specifičan nedostatak strukovnih vještina (tj. u sektorima u kojima postoji nedostatak vještina na nacionalnoj/regionalnoj razini, u sektorima u kojima postoji potreba za specifičnim vještinama zbog uvođenja novih tehnologija i/ili sektorima koji prolaze kroz specifične gospodarske promjene (restrukturiranje industrije) i u kojima postoje specifične potrebe malih i srednjih poduzeća na lokalnoj/regionalnoj razini itd.). Aktivnosti ovog projekta trebaju uključivati i nabavu sve opreme potrebne u radionici ili laboratoriju kako bi se u njima mogla odvijati suvremena i napredna školska praktična nastava.

Partneri prijavitelja sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projekta, a njihovi troškovi koje pritom imaju prihvatljivi su jednako kao troškovi korisnika bespovratnih sredstava. Stoga moraju ispunjavati iste kriterije prihvatljivosti kao i korisnici bespovratnih sredstava. Prihvatljivi partneri su:

  • socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (odgovarajući regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata ili;
  • regionalne i lokalne vlasti ili;
  • nevladine organizacije s dokazanim iskustvom na području relevantnom za projekt i koje doprinose osmišljavanju i provedbi projekta u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva/lokalne zajednice ili;
  • pojedinačna poduzeća, mala i srednja poduzeća, koja posluju na lokalnoj/regionalnoj razini ili;
  • ustanove poslijesrednjoškolskog obrazovanja;
  • zadruge.

Rok za predaju projektnog sažetka je 20. svibnja 2011.

Dokumenti za prijavitelje dostupni su ovdje.

vrh stranice