Natječaj za radno mjesto u Hrvatskom radioamaterskom savezu

17.09.2018.

Sukladno članku 51. i 53. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisuje natječaj za radno mjesto "Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove“ u Stručnoj službi saveza – zamjena zbog odlaska zaposlene djelatnice na porodiljni dopust.

 POMOĆNIK/CA TAJNIKA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Sukladno članku 51. i 53. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisuje natječaj za radno mjesto "Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove“ u Stručnoj službi saveza – zamjena zbog odlaska zaposlene djelatnice na porodiljni dopust.

Naziv radnog mjesta:

Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove (1 djelatnik/ca).

Mjesto rada:

Zagreb.

Poslodavac:

Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, Zagreb.

Opis poslova i zadatka:

- obavlja poslove pripreme materijala za sjednice
- obavlja poslove na pripremi materijala za objavu, umnožava materijale
- zaprima dolaznu i odlaznu poštu te vodi evidenciju elektroničke pošte
- pomaže kod organiziranja sudjelovanja na sajmovima i izložbama
- čuva izvornike akata
- obavlja poslove evidentiranja i zaštite arhivskog gradiva
- vodi evidenciju nazočnosti na poslu
- vodi evidenciju članica i članova Saveza i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama
- vodi evidenciju putnih naloga
- vodi ostale poslove uredskog poslovanja
- komunicira sa članicama Saveza
- obavlja i druge poslove određene Statutom i općim aktima koje u nadležnost stavi
tajnik Saveza a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji je zasnovan radni odnos.

Uvjeti, vještine i iskustvo:

- visoka stručna sprema (VSS)
- poznavanje engleskog jezika
- napredna razina znanja MS Office alata (Outlook, Word, Excel)
- poželjno iskustvo iz područja amaterskih radijskih komunikacija (prednost imaju kandidati s
položenim radioamaterskim ispitom)
- položen vozački ispit B kategorije
- sklonost timskom radu i suradnji
- brzina i pouzdanost

Vrsta zaposlenja:

Na određeno vrijeme – zamjena za osobu na porodiljnom dopustu.

Rok za prijavu:

Zaključno sa 24.9.2018. godine.

Prijave na natječaj, sa preslikama dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uvjeta, poslati poštom na adresu:
Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, Zagreb, sa naznakom – natječaj Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove –
ili skenirane dokumente dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail: radioamateri@hamradio.hr
najkasnije do 24.9.2018. godine.

NAPOMENA:
Natječaj će se objaviti na službenoj web stranici HRS-a www.hamradio.hr i na www.hztk.hr

vrh stranice