Natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija Lonjsko polje

19.05.2014.

Hrvatski fotosavez, u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje, priređuje izložbu fotografija na temu „Lonjsko polje“, koja će biti priređena u rujnu 2014. godine u Krapju, selu graditeljske baštine u Lonjskom polju, u sklopu obilježavanja Europskih dana baštine. Radovi za natječaj se primaju zaključno do 30. kolovoza 2014. godine.

Natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografi ja „Lonjsko polje 2014“, otvoren je svim autorima sukladno propozicijama.

Fotografije prijavljene na natječaj moraju biti snimljene na području Lonjskog polja. Šalju se na adresu: Hrvatski fotosavez, Zagreb, Dalmatinska 12.

Tekst natječaja s prijavnicom

vrh stranice