Natječaj Zagrebačke ZTK za dodjelu nagrade tehničke kulture „Dr. Oton Kučera“ 2012.

03.06.2013.

Temeljem članka 6. i 7. Pravilnika o nagradi tehničke kulture Zagrebačke zajednice tehničke kulture "Dr. Oton Kučera", Povjerenstvo za provedbu natječaja raspisuje javni natječaj za dodjelu nagrade tehničke kulture Zagrebačke zajednice tehničke kulture "Dr. Oton Kučera" za 2012. godinu.

Rok prijave: 30. lipnja 2013.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima, udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama:

  • za izuzetan doprinos razvoju i unapređivanju tehničke kulture posebno djece i mladeži, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima, kojima se razvijaju sposobnosti znanja i vještine za znanstveno-tehničko stvaralaštvo, te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjavanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja u Gradu Zagrebu;
  • za razvoj i unapređivanje inventivnog rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Gradu Zagrebu;
  • za izuzetne rezultate ostvarene na područjima tehnike, tehničkih sportova i tehničke kulture, kao i ostalim srodnim i drugim područjima u Gradu Zagrebu;
  • za izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi tehničke kulture.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za javno razvidan i trajan doprinos i sveukupno djelovanje tijekom duljeg razdoblja u razvitku i unapređenju djelatnosti Zagrebačke zajednice tehničke kulture u postizanju njezinih temeljnih ciljeva, uključujući trajan doprinos sveukupnom razvoju tehničke kulture s iznimnim uspjesima, te za stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku i unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjavanja i tehničkog stvaralaštva, udruga tehničke kulture, njihovih saveza i Zajednice u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i svijetu.

Način i rok prijave

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnositi građani Republike Hrvatske, javni i drugi djelatnici u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu.
Prijave na natječaj dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka zajednica tehničke kulture, Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb, s naznakom "Povjerenstvo za provedbu natječaja - ne otvarati".

Prijavu je potrebno dostaviti do 30. lipnja 2013.

Obrasci prijavnica za natječaj mogu se preuzeti sa službene stranice Zagrebačke zajednice tehničke kulture www.zztk.hr, mogu se dobiti na zahtjev putem e-mail adrese zajednica@zztk.hr, fax: 01/ 4612-543 ili osobno podići na adresi Trg žrtava fašizma 14, Zagreb radnim danom od 09:00-15:00 sati.

Nepotpuno ispunjene obrasce Povjerenstvo neće razmatrati.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na stranici  www.zztk.hr ili tel.: 01/ 46 12 514 radnim danom od 09:00 - 15:00 sati.

vrh stranice