Natječaj Zaklade ADRIS – rok prijave: 25. 5. 2013.

13.05.2013.

Programi Zaklade ADRIS: Znanje i otkrića, Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota, Zaklada ADRIS daruje vam svjetlost.

Zaklada ADRIS iz Rovinja (u daljnjem tekstu: Zaklada), raspisuje Natječaj za sljedeće programe Zaklade:

  1. ZNANJE I OTKRIĆA, program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
  2. STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA, program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, potpore projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te potpore humanitarnim projektima i pomaganju djece bez roditelja
  3. Projekt "ZAKLADA ADRIS DARUJE VAM SVJETLOST", operacije očiju u Poliklinici "Svjetlost"

Za sve programe Zaklade propisani su opći i posebni kriteriji za odabir. Opći kriteriji za dodjelu sredstava su:

  • kvaliteta prijedloga projekta/programa i njihov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
  • originalnost, stupanj inovacije i napretka te realistične i transparentne financijske procjene
  • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
  • strateška važnost prijedloga projekta/programa i njihova sposobnost da unaprijede područje programa
  • vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koje udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d.o.o. i d.d.) i obrta.

Prijave na natječaj zaprimaju se u roku 30 dana od dana objave, a podnose se isključivo putem službenih obrazaca Zaklade. Obrasci se nalaze i mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona 01/3713-740 i 01/3783-622 moguće je zatražiti da budu poslani poštom na adresu tražitelja.
Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja – preslike određenih dokumenata.

Prijavu s pripadajućom natječajnom dokumentacijom možete poslati:
online na internetskoj stranici Zaklade www.adris.hr
ili
poštom na adresu
ZAKLADA ADRIS - "Za natječaj"
Avenue Center
Avenija Dubrovnik 16/9,
10020 Zagreb

Rok prijave: 25. svibnja 2013.

Više informacija o ovom natječaju dostupno je ovdje.

vrh stranice