Odabrane škole za sudjelovanje u Proljetnoj školi tehničkih aktivnosti 2018.

16.03.2018.

Hrvatska zajednica tehničke kulture odabrala je sljedeće škole za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti od 2. do 7. travnja 2018. godine: OŠ "Mijat Stojanović", Babina Greda, Š Nikole Andrića, Vukovar, OŠ Antuna Bauera, Vukovar i OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar.

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) objavila je Javni poziv osnovnim školama s područja Vukovarsko-srijemske županije za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti 26. veljače 2018. s ciljem odabira osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije koje će se uključiti u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

Cilj programa je poticanje interesa i razvijanje osnovnih kompetencija za sudjelovanje i provedbu radionica tehničkih aktivnosti u osnovnim školama s područja Vukovarsko-srijemske županije u područjima: modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, osnove programiranja mikrokontrolera, elektrotehnika i fotografija te popularizacija tehničke kulture, razvijanje interesa kod učenika i učitelja za sudjelovanje i provođenje radionica tehničkih aktivnosti, s naglaskom na praktične radionice te poticanje škola na sudjelovanje u nacionalnim natjecanjima u području tehničke kulture (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…).

Sukladno strateškim smjernicama i ciljevima u Strateškom planu Hrvatske zajednice tehničke kulture 2015.-2018., ovim programom potiče se razvoj izvannastavnih i izvanškolskih programa tehničke kulture u područjima u kojima ne postoji organizirana djelatnost tehničke kulture (županijske i gradske zajednice tehničke kulture) te u kojima kvantitativni pokazatelji jasno pokazuju ispodprosječno zanimanje za tehničku kulturu (broj učenika u nacionalnim natjecanjima tehničke kulture).

Javni poziv trajao je od 26. veljače do 9. ožujka 2018., a po njegovom zatvaranju, Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture, na temelju kriterija raspisanih u dokumentu Kriteriji odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti, odabralo je škole s kojima će potpisati Sporazum o suradnji na temelju kojeg će odabrane škole sudjelovati u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture za odabir sudionika Proljetne škole tehničkih aktivnosti odabralo je sljedeće škole za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti:

  •  OŠ "Mijat Stojanović", Babina Greda
  • OŠ Nikole Andrića, Vukovar
  • OŠ Antuna Bauera, Vukovar
  • OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar

Odluka Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice tehničke kulture je neopoziva i konačna. Službenim iskazivanjem interesa, sve prijavljene škole pristaju na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke dugoročne suradnje i ostvarivanja ciljeva programa, a na dobrobit učenika, škola, nastavnika i cijele zajednice.

Sa školama, odabranim prema gore opisanom postupku, potpisat će se sporazumi o suradnji o međusobnim pravima i obavezama koje proizlaze iz sudjelovanja u programu. Ako odabrana škola ne potpišu sporazum o suradnji u za to predviđenom roku, tada će se ta škola brisati s popisa odabranih škola.

vrh stranice