Online konferencija „Moj mali škver“

18.12.2020.

Hrvatski savez brodomaketara,  u utorak, 22. prosinca 2020. od 10:30 do 13:30 sati, putem aplikacije Microsoft Teams organizira online konferenciju "Moj mali škver" Cilj projekta je da djeca i mladi kroz izvannastavnu i izvanškolsku aktivnost, ovisno o svom interesu, kroz program izrade maketa tradicionalnih brodica hrvatskog Jadrana steknu znanja i vještine obrade materijala, izrade i čitanja nacrta, informaciju o hrvatskim brodicama, načinu njihovog korištenja, plovidbi. Na njima prihvatljiv način, prilikom izrade maketa dale bi im se informacije o pomorstvu i brodovima u Hrvatskoj i svijetu.
Program konferencije financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, s ciljem stručnog
osposobljavanja i usavršavanja budućih mentora brodomaketarstva i brodomodelarstva -provoditelja modelarsko maketarskih radionica izrade maketa brodova u osnovnim i srednjim školama, kao i udrugama tehničke kulture. Za provedbu radionica je osmišljen i proizveden radni materijal – kitovi maketa tradicionalnih hrvatskih brodica. Kitovi će biti dostavljeni na adrese vaših ustanova svima koji iskažu interes za provedbom radionica s djecom i mladima.

Cilj projekta „Moj mali škver“ je da djeca i mladi kroz izvannastavnu i izvanškolsku aktivnost, ovisno o svom interesu, kroz program izrade maketa tradicionalnih brodica hrvatskog Jadrana steknu znanja i vještine obrade materijala, izrade i čitanja nacrta, informaciju o hrvatskim brodicama,
načinu njihovog korištenja, plovidbi. Na njima prihvatljiv način, prilikom izrade maketa dale bi im se informacije o pomorstvu i brodovima u Hrvatskoj i svijetu. Uključivanjem u takve programe kod djece bi se potaklo promišljanje o tradiciji i pomorskoj baštini kao i zanimljivosti starih zanata. Kroz
kvalitetno korištenje slobodnog vremena, djeca bi bila potaknuta na druženje te razvoj interesa za tehniku i tehnička zanimanja.
Sve materijale i mentorstvo osigurati će Hrvatski savez brodomaketara. Pri završetku edukativnog programa, polaznicima će se osigurati po 10 besplatnih kitova koje će moći koristiti u radu sa djecom i mladima.
Više informacija o programu kao i prijavu za sudjelovanje možete preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskog saveza brodomaketara
vrh stranice