Otvoreno javno savjetovanje o Pravilniku o registru udruga

03.11.2014.

Od 30. listopada do 23. studenoga 2014. Ministarstvo uprave otvorilo je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske. Sastavni dio Nacrta pravilnika su Popis ciljanih skupina i Klasifikacija djelatnosti udruga u registru udruga.

Ministarstvo uprave otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Osnova za donošenje Pravilnika propisana je člankom 22. stavkom 5. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14).

Nacrtom pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj propisuje se oblik i sadržaj registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, razvrstavanje udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

S obzirom na članak 24. Zakona o udrugama kojim je propisana javnost registara, odredbama članaka 4. i 14. Nacrta pravilnika, propisan je sadržaj registra udruga i registra stranih udruga koji će biti javno objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave čime će se osigurati veća javnost podataka o udrugama i stranim udrugama. Pored podataka upisanih u registre biti će javno objavljeni i statuti udruga te izvodi iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti stranih udruga.

Sastavni dio Nacrta pravilnika su Popis ciljanih skupina i Klasifikacija djelatnosti udruga u registru udruga.

Člankom 3. Nacrta pravilnika propisano je da se udruge u registru udruga u svrhu statističkih pregleda, razvrstavaju prema obliku udruživanja, prema ciljanim skupinama i prema djelatnostima propisanim statutom udruge.

Udruge se samostalno opredjeljuju i razvrstavaju na primarnu ciljanu skupinu i ostale ciljane skupine te se samostalno, sukladno svome statutu opredjeljuju kako će biti razvrstane prema djelatnostima, pri čemu su obvezne opredijeliti se za jedno primarno područje djelovanja odnosno primarnu djelatnost, a mogu se opredijeliti za više ostalih područja djelovanja odnosno djelatnosti koje sukladno statutu obavljaju ili namjeravaju obavljati.

S tim u vezi, posebno molimo vaše komentare, prijedloge ili primjedbe kao i na ostale odredbe Nacrta pravilnika te se zahvaljujemo na doprinosu u izradi ovog propisa. Predstavnici zainteresirane javnosti svoje prijedloge i komentare mogu dostaviti najkasnije do 23. 11. 2014. godine, putem obrasca na mail adresu: savjetovanje@uprava.hr.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Nacrt pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Razvrstavanje udruga u Registru udruga prema ciljanim skupinama

Nacrt klasifikacije djelatnosti udruga u Registru udruga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

vrh stranice