Počinje 61. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske

27.11.2018.

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje donijela je Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2018./2019., Odluku o imenovanju Državnog povjerenstva za provedbu 61. natjecanja mladih tehničara osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. i Pravila 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske.
Natjecanje na školskoj/ klupskoj razini bit će održano od 29. siječnja do 1. veljače 2019., natjecanje na županijskoj razini 1. ožujka 2019., a natjecanje na Državnoj razini od 25. do 28. ožujka 2019. godine.

Pravila 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske 

Mladi tehničari koji svoje kompetencije usvajaju u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture natjecat će se u jednom od dvanaest područja tehničke kulture (maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo, obrada materijala, strojarske konstrukcije elektrotehnika, elektronika, robotika, automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije te robotsko spašavanje žrtve), koja su podijeljena na H kategoriju (natjecanje se provodi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi - HNOS) i P-kategoriju (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture).

Natjecanje će biti provedeno prema sljedećem vremeniku:

 • Školska/ klupska razina: od 29. siječnja do 1. veljače 2019. (ut. – pet.)
 • Županijska razina/ Grad Zagreb: 1. ožujka 2019. (pet.)
 • Državna razina: od 25. do 28. ožujka 2019. (pon. – čet.)

Natjecanje obuhvaća tri dijela: pisanu provjeru znanja, izradu tehničke tvorevine i predstavljanje tehničke tvorevine.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.
Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

Da bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.
Na državno natjecanje bit će pozvani učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba
O ostalim natjecateljima koji će biti pozvani na državno natjecanje odlučuje Državno povjerenstvo. Konačni broj natjecatelja na državnom natjecanju utvrđuje Državno povjerenstvo tako da u pravilu 150 natjecatelja sudjeluje u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji.
Ako prvoplasirani učenik iz pojedine županije nije u mogućnosti sudjelovati na državnom natjecanju, Državno povjerenstvo će nakon obavijesti županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, na državno natjecanje pozvati prvog niže rangiranog učenika u tom području.

Važne napomene

Učenici su, uz prethodnu suglasnost roditelja ili skrbnika za maloljetnog učenika, dužni u prijavnici i na odgovarajućim obrascima upisati svoj OIB. U suprotnom neće moći pristupiti natjecanju/ smotri.
Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika potpisuje Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka učenika u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri, što je uvjet za pristupanje natjecanju/smotri. 
Ova Izjava je uvjet za pristupanje natjecanju/smotri.
Kao pomoć u pripremi učenika u području radiokomunikacija, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom, pripremljena je Zbirka praktičnih radova.

Državno povjerenstvo za provedbu 61. natjecanja mladih tehničara osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019.

 • Vlado Abičić, nastavnik, Osnovna škola Franje Serta, Bednja
 • Predrag Bosnar, fotograf, Hrvatski fotosavez, Zagreb
 • Žarko Bošnjak, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb – tajnik
 • Marino Čikeš, prof., Dom mladih, Rijeka
 • Josip Funarić, dipl. ing., Osnovna škola Josipa Kozarca, Vinkovci
 • Andrija Gregurić, nastavnik, Osnovna škola Otona Ivekovića, Zagreb
 • Jelka Hrnjić, dipl. ing., Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
 • Zvonko Koprivnjak, prof., Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
 • dr. sc. Stjepan Kovačević, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
 • Zoran Kušan, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Maja Mačinko Kovač, prof., Osnovna škola Š Eugena Kvaternika, Velika Gorica
 • Jasna Malus Gorišek, dipl. ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Mirjana Metikoš, dipl. iur., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • dr. sc. Damir Purković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka - predsjednik
 • Ivan Rajsz, prof., Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb
 • Svjetlana Seljanec Savković, ing., Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
 • dr. sc. Željko Skoko, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 • Dragan Stanojević, prof., Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin i Osnovna škola Petra Kružića, Klis
 • Irena Tošić, dipl. ing., Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina
 • Jelena Tuksar, dipl. ing., Osnovna škola Jože Horvata, Kotoriba
 • Hrvoje Vrhovski, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Leon Zakanji, prof., Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin

Više informacija dostupno je na stranici Državnog povjerenstva: http://www.hztk.hr/61-natjecanje-mladih-tehnicara-20182019/

Internetska stranica prošlog, 60. natjecanja mladih tehničara je ažurirana i na njoj se, kao i na stranici od prethodne godine, nalaze praktični zadaci i rješenja sa školske/klupske i županijske razine natjecanja (www.hztk.hr/Natjecanja).

vrh stranice