Praktikumi za studente

25.11.2020.

Suradnja Hrvatske zajednice tehničke kulture i Sveučilišta u Rijeci jednim dijelom se realizira kroz podršku kolegija Praktikum ručne obrade materijala sa studentima 3. godine preddiplomskog studija politehnike.
Cilj kolegija je upoznati studente sa karakteristikama i obradom pojedinih materijala (drvo, polimeri, metal) pridržavajući se svih pravila zaštite na radu. Uvjet polaganja kolegija je i izrada složenijeg projektnog zadatka studenata podijeljenih u grupe.
HZTK, osim stručnog voditelja kolegija, osigurava dio materijala i alata za provedbu radionica."
vrh stranice