Program Europa za građane 2007. – 2013.

19.02.2010.

Europa za građane je centraliziran tip programa Europske unije koji provodi Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (EACEA) sa sjedištem u Bruxellesu.

Kontakt točka ovog programa u Hrvatskoj je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svaki projektni prijedlog podnesen u sklopu programa mora imati jasnu referencu na opće i specifične ciljeve programa, prioritetne teme (jednu ili više) i horizontalne značajke programa.

Opći ciljevi programa su:

 • Pružanje mogućnosti građanima za interakciju i sudjelovanje u stvaranju sve bliskije Europe, razvijajući time (aktivno) europsko građanstvo
 • Jačanje osjećaja europskog identiteta, temeljenog na zajedničkim vrednotama, povijesti i kulturi
 • Njegovanje osjećaja pripadnosti Europskoj uniji
 • Jačanje tolerancije i uzajamnog razumijevanja europskih građana, pridonoseći time interkulturalnom dijalogu u Europi.

Specifični ciljevi su:

 • Okupljati pripadnike lokalnih zajednica diljem Europe
 • Poticati djelovanje, raspravljanje i promišljanje na temu europskog građanstva i demokracije, zajedničkih vrednota, zajedničke povijesti i kulture
 • Približiti Europu njenim građanima promičući europske vrijednosti i postignuća uz očuvanje sjećanja na prošlost
 • Poticati interakciju među građanima i OCD-a iz svih država sudionica Programa.

Stalne prioritetne teme su:

 • Budućnost EU i njene temeljne vrijednosti
 • Aktivno europsko građanstvo
 • Interkulturalni dijalog
 • Blagostanje ljudi u Europi: zapošljavanje, socijalna kohezija i održivi razvoj
 • Utjecaj EU politika na društva.

Godišnje prioritetne teme objavljene su na internetskim stranicama Europske unije tj. EACEA.

Horizontalne značajke programa:

 • Europske vrednote
 • Neformalno učenje za aktivno europsko građanstvo
 • Volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva
 • Transnacionalnost i lokalna dimenzija
 • Kulturna i jezična različitost
 • Međusobno obogaćivanje suradnjom
 • Ravnopravan pristup programu
 • Uravnotežena zastupljenost spolova
 • Međugeneracijska solidarnost

Aktivnosti na koje se mogu javiti udruge:
Aktivnost 2: Aktivno civilno društvo u Europi, Mjera 3: Potpora projektima OCD-a.
Cilj ove mjere je pružiti potporu za konkretne projekte organizacijama civilnoga društva iz različitih država sudionica programa. Mogu se uključiti različite organizacije koje su osnovane ili djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

Svaki projekt mora uključivati najmanje 2 države sudionice, od kojih je barem 1 članica Europske unije. Aktivnosti se moraju održavati u bilo kojoj od zemalja sudionica Programa. Najdulje trajanje projekta je 12 mjeseci.

Prijavni obrazac mora biti ispunjen na jednom od službenih jezika Europske unije (engleski, francuski, njemački). Prijave (obrazac i obavezni administrativni dokumenti) moraju biti dostavljeni poštom u EACEA do 15. veljače 2010., 15. veljače 2011. (isti datumi do kraja programa).

Projekt mora započeti između kolovoza i prosinca u godini roka prijave i završiti najkasnije 31. srpnja slijedeće godine.

Dvije su vrste projekata (sukladno tome, dvije su vrste obrazaca prijedloga proračuna):

 1. Projekti događanja: konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno kulturne aktivnosti Iznos potpore za ovu vrstu projekata računa se putem sustava paušalnih iznosa i fiksnih stopa, to jest izračunava se prema broju sudionika i trajanju događanja koje se organizira, a tom iznosu može se pridodati paušalni iznos za proizvodnju takozvanih komunikacijskih alata (DVD/CD, publikacija ili internetska stranica - 1.500EUR za svaki takav alat).
 2. Projekti proizvodnje i realizacije: publikacije, internetske stranice, TV/radio emitiranja, audiovizualni/obrazovni/trening materijali, istraživanje javnog mijenja, studije, analize, primjena novih tehnologija. Iznos potpore za ovu vrstu projekata kreće se u rasponu od 10.000 - 55.000 EUR, a može iznositi najviše 60% ukupnog troška projekta. Za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti detaljni plan proračuna.

Isplata sredstava provodi se u dva obroka: 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak sredstava nakon dostave i prihvaćanja završnog izvješća.

Više informacija o ovom programu, primjere dobre prakse (kratki opisi do sada financiranih projekata), popis mogućih partnerskih organizacija i mogućnost sufinanciranja putem fonda Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva možete pronaći na stranicama:
http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=45 i
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/about_citizenship_en.php

U slučaju nejasnoća ili dodatnih pitanja kontaktirajte Ured za udruge (tel: 01/459-9810, e-pošta: europazagradane@uzuvrh.hr)

vrh stranice