Radioamaterski kampovi

03.04.2018.

Hrvatski radioamaterski savez godinama organizira edukativne i interaktivne radioamaterske kampove za djecu i mlade. Kampovi se provode u nekoliko različitih mjesta u Hrvatskoj u različita doba godine (kamp u Orahovici u siječnju, kamp na Bilogori u travnju i rujnu, kamp na Mosoru u kolovozu te kamp u Pazinu u listopadu). Ove godine Hrvatski radioamaterski savez nagrađuje sve učenike koji su sudjelovali na državnoj razini 60. natjecanja mladih tehničara u području radiokomunikacija. Nagrade su sudjelovanje u Ljetnom radioamaterskom kampu na Mosoru te radioamaterskom vikend kampu u Pazinu.

Ljetni radioamaterski kamp Mosor održava se na lokaciji Zvjezdanog sela Mosor posljednji tjedan u kolovozu. Radioamaterski vikend-kamp u Pazinu se održava tijekom prvog vikenda u listopadu u prostorijama Radiokluba „Pazin“ i Veleučilišta u Rijeci - lokacija Pazin. Predavači i voditelji su iskusni, dugogodišnji radioamateri, voditelji projekata i edukacija, naročito iz radioklubova Pazin i Kaštilac.

Radioamaterski kampovi su prava interaktivna te interdisciplinarna poslastica za sve buduće radioamatere, za sve one koji vole istraživati svijet tehnike.

Svijet radiokomunikacija se upoznaje kroz osnove radioamaterizma, rad na radiouređajima, amatersku radiogoniometriju, taktiku i orijentaciju u prostoru te popularan "lov na lisicu", kroz konstruktorske radionice, izradu praktičnih radova poput bežičnih mikrofona i prijemnika za zrakoplovnu komunikaciju, kroz programiranje komunikacija pomoću micro:bit mikroračunala, kroz astronomiju, ali i kroz Morseovu abecedu te tečaj telegrafije.

Kroz radionice o uspostavi radioveze, segmentima radioveze, značenjima osnovnih radioamaterskih kratica te kroz upoznavanje s kodeksom ponašanja u eteru učenici se pripremaju za svoju prvu radiovezu. Upravo za takve radionice u svakom kampu je aktivna radiostanica 9A0HRS na kojoj polaznici kampa, uz nadzor mentora, mogu uspostaviti svoju prvu radiovezu.

Više infromacija o radioamaterskim kampovima bit će dostupno na internetskoj stranici www.hamradio.hr Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Za kraj ostavljamo najpopularniju radioamatersku kraticu:73, koja znači pozdrav.
Stoga, 73!

vrh stranice