Savjeti za članice HZTK: Reprezentacija i slični troškovi udruga

27.07.2018.

Pod reprezentacijom se podrazumijevaju ugušćenje i drugi slični izdaci učinjeni s poslovnim partnerima ili potencijalnim poslovnim partnerima, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti. Na računu je obavezno naznačiti instituciju iz koje dolazi osoba koja se ugošćava (ne treba ime i prezime).

Reprezentacija

Pod reprezentacijom se podrazumijevaju ugušćenje i drugi slični izdaci učinjeni s poslovnim partnerima ili potencijalnim poslovnim partnerima, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti.
Na računu obavezno naznačiti instituciju iz koje dolazi osoba koja se ugošćava (ne treba ime i prezime).
Poslovni partneri nisu zaposlenici, članovi predstavničkih tijela, zaposlenici, članovi neprofitne organizacije, studenti, učenici i sl.
Reprezentacijom se ne smatraju domjenci - proslave na koje dolaze zaposlenici i članovi neprofitne organizacije, odnosno udruge.

Međutim, Porezna uprava dala je 23. 10. 2015. mišljenje sindikatima o sindikalnim reprezentacijama (koji su također neprofitne organizacije kao i udruge) kako slijedi:
“U svezi poreznog tretmana konzumacije vode, kave, sokova, grickalica na sindikalnim sastancima/seminarima/simpozijima ili troškovima organizacije zajedničkog ručka za sve sudionike sastanka/seminara/simpozija, mišljenja smo da se radi o troškovima organizatora/(sindikata) koji se kao takvi ne bi smatrali primicima koji podliježu oporezivanju porezom na dohodak.”


Voda i napici na teret poslodavca

U skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak (čl. 7., st. 10., t. 36) oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te napici npr. sokovi, čajevi (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol!), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.

vrh stranice