Smjernice za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini u 2014. godini

05.11.2013.

Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture usvojio je smjernice za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2014. godini te dao preporuku županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture da prilagode te smjernice prilikom izrade svojih financijskih planova.

Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture je u svojoj 14. sjednici održanoj u Puli 18. listopada 2013. godine usvojio smjernice za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2014. godini (što se odnosi na HZTK i nacionalne saveze tehničke kulture) te dao preporuku županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture da prilagode te smjernice prilikom izrade svojih financijskih planova. U skladu s time, Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremila je prioritete za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini.

Prioriteti u financiranju javnih potreba u tehničkoj kulturi 2014. – lokalna razina

1) Aktivnosti koje treba financirati iz javnih izvora na temelju Zakona o tehničkoj kulturi:
    a) aktivnosti koje su primarno tehničke
    b) aktivnosti u kojima su glavni korisnici djeca i mladi.

2) Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja
Cilj ovog prioriteta je stjecati tehnička znanja i vještine u neformalnom obrazovnom sustavu, usmjeriti djecu i mlade u tehničke škole i fakultete, tehnička i proizvodna zanimanja, potaknuti gospodarski rast, konkurentnost te zaposlenost.

3) Tehničke aktivnosti koje se provode na županijskoj ili gradskoj razini, s naglaskom na djecu i mlade
Cilj ovog prioriteta je smanjiti nejednakost unutar županija i unutar gradova.

4) Popularizacija tehničke kulture (Dani otvorenih vrata udruga i sl.)
Cilj ovog prioriteta je upoznati javnost s tehničkom kulturom, privući nove korisnike, suradnike, sponzore i donatore.

5) Uključivanje socijalno ugroženih skupina u aktivnosti tehničke kulture (osobe s invaliditetom, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju, žrtve obiteljskog nasilja, mladi s rizičnim oblicima ponašanja, starije i nemoćne osobe i sl.)
Cilj ovog prioriteta je jačati socijalnu uključenost socijalno ugroženih skupina u aktivnosti tehničke kulture.

Napomene

1) Financijski planovi trebaju biti realni, mjerljivi i u skladu s resursima.
2) Ovi prioriteti usklađeni sa Zakonom o tehničkoj kulturi i dugoročnim strateškim razvojnim ciljevima RH kako slijedi:
    a) Povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast (temeljen na korištenju vlastitog znanja);
    b) Smanjiti siromaštvo i jačati socijalnu uključenost:
    c) Smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete života.

Smjernice za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini u 2014. godini - za preuzimanje i ispis

vrh stranice