Smjernice za prioritete financiranja programa tehničke kulture na lokalnoj razini

28.06.2016.

Na temelju prioriteta financiranja javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2017. godini Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) je na 9. sjednici održanoj 27. lipnja 2016. dao prijedlog prioriteta za izradu programa tehničke kulture za koje se sredstva osiguravaju iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svezi s djelovanjem zajednica i udruga tehničke kulture.

Smjernice za izradu prioriteta financiranja programa tehničke kulture na lokalnoj razini u 2017. godini

Temelj za izradu prioriteta financiranja programa tehničke kulture iz javnih izvora na državnoj i lokalnoj razini je da se primarno financiraju aktivnosti koje spadaju u uže tehničko područje te da su glavni korisnici programa djeca i mladi.

Prijedlog prioriteta javnih potreba u tehničkoj kulturi na lokalnoj razini za 2017. godinu navedenih po redoslijedu važnosti:

1) Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast
Cilj ovog prioriteta je stjecanje kompetencija u području tehničke kulture u neformalnom obrazovnom sustavu, usmjeravanje djece i mladih u tehničke škole i fakultete, tehnička i proizvodna zanimanja, poticanje gospodarskog rasta, konkurentnosti te zaposlenosti.

2) Smanjivanje regionalnih nejednakosti unutar gradova, općina i/ili županija provedbom programa tehničke kulture na lokalnoj razini i u suradnji s različitim dionicima
Cilj ovog prioriteta je smanjivanje regionalnih nejednakosti provedbom programa tehničke kulture na lokalnoj razini (što uključuje organiziranje aktivnosti u različitim dijelovima gradova ili županija i uključivanje korisnika iz cijelog područja djelovanja zajednica tehničke kulture i udruga tehničke kulture, s naglaskom na djecu i mlade) te poticanje suradnje s različitim dionicima društva: s nacionalnim savezima, zajednicama i udrugama tehničke kulture, HZTK, kao i s obrazovnim i drugim javnim ustanovama i institucijama koje djeluju na lokalnoj razini, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima i ostalim organizacijama civilnoga društva.

3) Popularizacija tehničke kulture na lokalnoj razini
Cilj ovog prioriteta je populariziranje tehničke kulture u široj javnosti, obilježavanje značajnih obljetnica, kao i privlačenje novih korisnika, suradnika, sponzora i donatora.

4) Uključivanje socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture
Cilj ovog prioriteta je jačanje uključenosti socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture.

vrh stranice