Stručno usavršavanje, radionica za djecu i izložba mladih

24.10.2023.

Program stručnog usavršavanja voditelja programa za mlade održan je u Krapju uz sudjelovanje voditelja iz Rijeke, Garešnice, Bjelovara, Poreča, i Lonjskog polja. Program je obuhvatio sadržaj i metodiku provedbe programa Hrvatskog fotosaveza za mlade, analognu fotografiju, digitalnu fotografiju, izradu matrica od kapafixa, aplikacije na tekstilu, oblikovanje volumena u različitim materijalima, analize i evaluaciju programa. U suradnji s Centrom za kulturu Rovišće i Dječjim vrtićem Palčica priređena je radionica za vrtićku djecu, a u Centru za kulturu je postavljena i izložba fotografija „Bajke Gorskog kotara“, radova nastalih u Ljetnoj fotoradionici Hrvatskog fotosaveza za mlade.

Hrvatski fotosavez
vrh stranice