Tamara Valčić

  • Kategorija: Počasno zvanje Mentor - Savjetnik
  • Mjesto: Zadar
  • Godina: 2019
Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i Javnog raspisa te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu, kojom je dodijeljena jedna nagrada za životno djelo, sedam godišnjih nagrada za značajan doprinos razvitku tehničke kulture u 2019. godini, četiri povelje Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1 počasno zvanje Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture i četiri počasna zvanja Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Počasno zvanje Mentor – savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture dodijeljeno je Tamari Valčić, mag. ing. brodogradnje, učiteljici tehničke kulture u zvanju mentora u OŠ Šime Budinića Zadar, u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u području modelarstva i maketarstva i foto tehnike.
Od šk. god. 2011/2012. do danas, kontinuirano sudjeluje kao mentorica učenicima na svim razinama natjecanja mladih tehničara iz više područja i na natjecanju Sigurno u prometu. Osnivačica je i voditeljica Kluba mladih tehničara OŠ Šime Budinića te je zajedno s učenicima sudjelovala u projektu HAZU-a: „Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu“ „Tragovima Fausta Vrančića“, „Marin Getaldić – pogled u novo doba“; u projektu Hrvatskog fotosaveza „Zadar – portret grada Camerom Obscurom“.
Dugogodišnja je predsjednica Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja mladih tehničara; Organizacijskog povjerenstva za provedbu Modelarske lige u Zadarskoj županiji i članica povjerenstva Šibensko-kninske županije, a od 2010. godine voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Zadarske županije, te redovito provodi i koordinira poslove stručnog usavršavanja učitelja tehničke.
Jedna je od autora Radnih materijala za tehničku kulturu (5. i 6. razred) u izdanju Profil Klett.

vrh stranice