U Kraljevici održana pokazna komunikacijska vježba

01.06.2010.

Praktična provjera Plana djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja održana je 12. svibnja 2010. u Nacionalnom centru tehničke kulture.

Sudionici vježbe

 • Povjerenstvo za sustav veza u kriznim situacijama HRS-a
 • Državni centar 112 Zagreb, Nahajska 5, Zagreb (DC 112 Zagreb)
 • Županijski centar 112 Rijeka (ŽC 112 Rijeka) privremeno dislociran u NCTK Kraljevica

Promatrači vježbe

 • predstavnici DUZS
 • predstavnici HZTK
 • predstavnici struktura uključenih u sustav zaštite i spašavanja
 • mediji

Cilj vježbePokazna vježba 2010.

Ppraktična provjera Plana djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja, u dijelu Strategijske veze (državna razina) – Elektroničke komunikacije Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske i Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske, I. Faza.

Zadaci za izvršenje praktične provjere

 1. Uspostavljanje direktne veze između Županijskog centra 112 Rijeka (ŽC 112 Rijeka) privremeno dislociran u NCTK Kraljevica, Strossmayerova 32 i Državnog centra 112 Zagreb, Nahajska 5, Zagreb (DC 112 Zagreb)
 2. Odašiljanje i prijam podataka u HF frekvencijskom području digitalnim načinom rada. Koristi se radioamaterski program MULTIPSK PC ALE, MIL-STD 188-141A.
 3. Rad na lokaciji ŽC 112 Rijeka na rezervnom izvoru napajanja (elektroagregat)
 4. Radijske postaje u ŽC 112 Rijeka i DC 112 Zagreb opslužuju radioamateri operatori uključeni u sustav zaštite i spašavanja (pričuvnici).
 5. Protokol održavanja veza prema standardnim operativnim postupcima, propisanim od DUZS.

Svi postavljeni zadaci izvršeni su prema utvrđenim tehničkim uvjetima i u skladu s vremenikom održavanja vježbe. Medijsko praćenje riječki Novi List i HRT.

Potvrda ispravnosti koncepcije i tehničkog rješenja je temelj za završetak I. Faze izgradnje sustava Strategijske veze (Plan za 2010. godinu), što uključuje povezivanje DC 112 Zagreb s Županijskim centrima 112 u Osijeku, Rijeci Splitu, Zagrebu, a ovisno o financijskim sredstvima i Županijskim centrom 112 Dubrovnik.

Odredbe iz zakona koje se odnose na predmet


Temeljem članka 26. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj 174/2004., 79/2007. i 38/2009.) Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) obvezna je sudjelovati u pripremi i provedbi aktivnosti i mjera u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i drugih dobara u prirodnim i tehničko-tehnološkim katastrofama i velikim nesrećama.

Ispunjavanje zakonskih obveza HZTK uređeno je Sporazumom o suradnji (Sporazum) potpisanim s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS), a od 2007. godine HZTK kontinuirano ispunjava zakonske obveze. Temeljno, članovi nacionalnih saveza udruženih u HZTK, prvenstveno Hrvatskog ronilačkog saveza, Hrvatskoga kajakaškog saveza, Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Hrvatskog saveza informatičara, Hrvatskoga zrakoplovnog saveza, Hrvatskog društva za robotiku i i Hrvatskog saveza CB radioklubova mogu se raspoređivati u interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite DUZS, angažirati kao pripadnici operativnih snaga zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj te upućivati kao pomoć drugim državama pogođenim katastrofama i velikim nesrećama.

Sporazumom o suradnji u 2009. godini HZTK se obvezala, zajedno s Hrvatskim radioamaterskim savezom (HRS) , a u suradnji s DUZS, izraditi tehničko-investicijski elaborat, Plan djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja (Plan) s pregledom ljudi i opreme (popis radioamatera operatora i popis opreme) za provedbu Plana, u suradnji s HRS-om organizirati nabavku i postavljanje opreme za realizaciju Plana I. Faza (realizacija u 2009.) te organizirati pokaznu komunikacijsku vježbu, konkretizirano u Projektnom zadatku DUZS.

Koordinator u sustavu zaštite i spašavanje pri HZTK
Vladimir Severinac

vrh stranice