U Kraljevici održano Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture o uvođenju novog kurikuluma u sve 6. i 7. razrede OŠ u RH

21.07.2020.

Stručno usavršavanje voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture o uvođenju novog kurikuluma u sve 6. i 7. razrede osnovnih škola u RH održano je od 6. do 10. srpnja 2020. godine u trajanju od 25 sati. Usavršavanje je provedeno u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici, a na njemu je sudjelovalo 18 županijskih voditelja te tajnik Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture.
Stručno usavršavanje obuhvatilo je tijekom pet dana predavanja i radionice iz sljedećih tema:
• Perspektive učenja i poučavanja na daljinu sa stajališta nastave tehničke kulture, doc. dr. sc. Damir Purković, Odsjek za politehniku, Sveučilište u Rijeci
• STEM - STEAM - STREAM, viša savjetnica Viktorija Vranešić, prof., AZOO
• Uspješno organiziranje učenja i poučavanja u razrednom odjelu, Ivan Jukić, prof.
•  Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma tehničke kulture 6. razreda, Svjetlana Urbanek, prof., Tina Mihelčić Sloković, prof.
•  Izrada godišnjeg izvedbenog kurikuluma tehničke kulture 7. razreda, Svjetlana Urbanek, prof., Katica Mikulaj Ovčarić, prof.
•  Izrada simulacija u Tinkercad-u, Dragan Vlajinić, prof., Katica Mikulaj Ovčarić, prof.
• Pedagoška dimenzija odnosa nastavnika i učenika i pozitivna slika o sebi, doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagreb
• Donošenje odluka, radionice, viši savjetnik AZOO, Žarko Bošnjak, prof.
• Analiza i dizajn sustava, radionice, viši savjetnik AZOO, Žarko Bošnjak, prof.
• Otklanjanje poteškoća, radionice, viši savjetnik AZOO, Žarko Bošnjak, prof.
• Kreiranje svojih zadataka Rješavanje problema, samostalan rad i prezentiranje, viši savjetnik AZOO, Žarko Bošnjak, prof.
•  Primjeri dobre prakse provedbe kurikuluma Tehničke kulture 5. razreda, Tina Mihelčić Sloković, prof., Svjetlana Urbanek, prof.
•  Komunikacijom do učinkovitog djelovanja u odgojno-obrazovnom procesu, doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
•  Projektno planiranje nastave tehničke kulture u osnovnoj školi, Ivan Jukić, prof., Dragan Vlajinić, prof.
•  Prezentacija projektne nastave tehničke kulture u osnovnoj školi, Ivan Jukić, prof., Dragan Vlajinić, prof.

Predavanja i radionice osmislili su i vodili članovi Stručne radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu kurikuluma nastavnog predmeta Tehnička kultura (Svjetlana Urbanek, Katica Mikulaj Ovčarić, Tina Mihelčić Sloković, Ivan Jukić i Dragan Vlajinić), viši savjetnici za tehničku kulturu Agencije za odgoj i obrazovanje (Žarko Bošnjak i Viktorija Vranešić) i vanjski suradnici iz akademske zajednice (doc. dr. sc. Damir Purković Odjel za politehniku, Sveučilište u Rijeci i doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu). U stručnom usavršavanju aktivno je sudjelovao i viši savjetnik za tehničku kulturu Agencije za odgoj i obrazovanje Eugen Ban, prof.
Na početku usavršavanja sudionike su pozdravili glavna tajnica Hrvatske zajednice tehničke kulture Zdenka Terek, dipl.oecc., predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje Viktorija Vranešić, prof., te voditeljica Stručne radne skupine Svjetlana Urbanek.
U anonimnoj anketi na kraju stručnog usavršavanja voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture su ocijenili aktualnost sadržaja usavršavanja srednjom ocjenom 4.94, primjenljivost tema u praksi ocjenom 4.7, značaj stručnog skupa za osobni profesionalni razvoj ocjenom 4.94, komunikaciju i suradnju unutar skupine ocjenom 5.0, a priliku za izražavanje vlastitog mišljenja ocjenom 5.0. Stručni skup u cjelini učitelji su vrednovali srednjom ocjenom 4.94.

Voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja tehničke kulture su iskazali interes za više ovakvih edukacija, a kao vrijednost stručnog skupa naveli su:
- Ekipa.
- Pozitivna energija
- Atmosfera
- Komunikacija
- Nova znanja
- Sve je vrlo dobro
- Organizacija, prostor, teme, razmjena mišljenja
- Primjenjivost u praksi
- Iskustva iz prakse
- Suradnja, stručnost, srdačnost i komunikacija
- Primjeri dobre prakse
- Aktualne teme i izvrsna komunikacija između svih učesnika 
- Druženje, prijateljstvo, razumijevanje
- Suradnja, odlična atmosfera
- Teme su stručno obrađene, komunikacija odlična, hodogram aktivnosti nije napregnutSvi županijski voditelji, bez obzira jesu li sudjelovali na ovom stručnom skupu ili ne, dobili su sve materijale sa stručnog skupa i demonstracijski komplet alata i pribora za stručna usavršavanja učitelja u njihovoj županiji. Članovi Stručne radne skupine su za njih i ostale učitelje tehničke kulture iz njihove županije pripremili ogledne sate za 5. razred (Izrada prometnog znaka, Crtanje mreže geometrijskog tijela), 6. razred (Izrada modela cilindra motora s klipom, Od skice do makete) i za 8. razred (Određivanje vrijednosti otpornika).
vrh stranice