Udruga inovatora Hrvatske objavila Javni poziv za inovaciju 2015. godine

28.06.2016.

Temeljem članka 2. Pravilnika o izboru godišnje nagrade Inovacija godine, Udruga inovatora Hrvatske objavila je Javni poziv za nominiranje inovacija za Godišnju nagradu INOVACIJA GODINE za 2015. godinu. Godišnja nagrada INOVACIJA GODINE dodjeljuje se autoru komercijalizirane inovacije, a sastoji se od statue i povelje s nazivom inovacije i imenom dobitnika.
Prikupljanje prijedloga po Javnom pozivu zaključuje se 1. rujna 2016.

 

Pozivamo članove i članice Udruge inovatora Hrvatske, inovatore, inovativne poduzetnike, strukovne i znanstvene udruge, obrazovne, znanstvene ustanove i ostale pravne i fizičke osobe, te pojedince čije je sjedište/boravište u Republici Hrvatskoj da predlože inovacije za Godišnju nagradu INOVACIJA GODINE za 2015. godinu.

Godišnja nagrada INOVACIJA GODINE dodjeljuje se autoru komercijalizirane inovacije sukladno kriterijima navedenim u Pravilniku.

Godišnja nagrada - INOVACIJA GODINE - sastoji se od dva elementa:
- Statue
- Povelje s nazivom inovacije i imenom dobitnika.

Svaki sudionik Javnog poziva prilaže svoj životopis.
Svaki sudionik Javnog poziva obvezno popunjava Obrazac koji treba ovjeriti vlastoručnim potpisom čime jamči za točnost dostavljenih podataka, pod materijalnom i moralnom odgovornošću.
Javni poziv upućuje se svim zainteresiranima putem Javnog poziva najkasnije do 1. srpnja 2016.
Prikupljanje prijedloga po Javnom pozivu zaključuje se 1. rujna 2016.

Više informacija dostupno je na ovoj stranici Udruge inovatora Hrvatske.

vrh stranice