Usvojen Strateški plan HZTK za razdoblje od 2015. do 2018. godine

05.04.2015.

Hrvatska zajednica tehničke kulture izradila je Strateški plan za razdoblje od 2015. do 2018. godine kako bi odredila smjernice razvoja koje su u skladu s ciljevima i djelatnostima navedenim u njezinom novom Statutu i drugim relevantnim zakonskim i strateškim dokumentima.

Strateški plan odobrio je Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj 24. sjednici 27. veljače 2015., a usvojila ga je Skupština Zajednice na svojoj redovnoj sjednici 20. ožujka 2015. godine.

U razdoblju od 2015. do 2018. godine Zajednice će se usmjeriti na razvoj i provedbu programa unutar sljedećih strateških smjernica:

Strateške smjernice

Ciljevi

1.      Popularizacija i promocija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

1.1. Povećati prepoznatljivost i vidljivost tehničke kulture u

Republici Hrvatskoj

1.2. Međunarodna suradnja i razmjena u području tehničke

kulture

2.      Odgoj i obrazovanje za društveni i gospodarski razvoj Republike Hrvatske

2.1. Omogućiti i/ili unaprijediti izvannastavne i izvanškolske

aktivnosti djece i mladih

2.2. Osigurati cjeloživotno obrazovanje odraslih u području

tehničke kulture

2.3. Uključiti djecu i mlade iz socijalno ugroženih skupina u

aktivnosti tehničke kulture

2.4. Osigurati stalni rad s nadarenom djecom

3.      Utjecanje na javne politike u području tehničke kulture i doprinos razvoju civilnog društva

3.1. Zastupati prava i interesa članica Zajednice

3.2. Pratiti i sudjelovati u izradi javnih politika vezanih uz

tehničku kulturu i civilno društvo

4.      Osiguranje održivog razvoja Zajednice

4.1. Osigurati učinkovito upravljanje ljudskim i materijalnim

resursima i podacima u Zajednici i njenim programima

4.2. Osigurati stalnu financijsku i programsku stabilnost

Zajednice i njenih članica

4.3. Unaprijediti sustav praćenja i vrednovanja programa

Zajednice

4.4. Unaprijediti kompetencije djelatnika Zajednice i članica

Strateški plan možete pogledati ovdje.

vrh stranice