Vladko Lozić, mr. sc.

  • Kategorija: Nagrada za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Zagreb
  • Godina: 2012

Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) i javnog raspisa te prijedloga Odbora za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 10. sjednici održanoj 7. ožujka 2013. u Zagrebu, Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2012. godinu. Ovom Odlukom dodijeljena je jedna nagrada za životno djelo, osam godišnjih nagrada za izniman doprinos tehničkoj kulturi u 2012. godini, pet Povelja HZTK-e, jedno Počasno zvanje Instruktor - savjetnik i tri Počasna zvanja Mentor - savjetnik.

Nagradu za životno djelo dobio je mr. sc. Vladko LOZIĆ iz Zagreba, diplomirani inženjer i magistar elektrotehničkih znanosti i tajnik - volonter Fotokluba Zagreb u ukupnom trajanju od 31 godinu. Gospodin Lozić ostavio je neizbrisiv trag u povijesti Fotokluba «Zagreb» i hrvatskog fotoamaterskog pokreta svojim 50 godišnjem aktivnim društvenim radom u organizacijama tehničke kulture Hrvatske i grada Zagreba.

Fotografija u okvirima tehničke kulture neizbrisivo je povezana sa imenom mr. sc. Vladka Lozića, dugogodišnjeg pregaoca i društvenog radnika, doajena hrvatske umjetničke amaterske fotografije. Njegovo je ime neizbrisivo vezano uz Zagreb salon, međunarodnu izložbu umjetničke fotografije, od 14. Zagreb salona iz 1968. godine, koga Lozić obnavlja nakon višegodišnjeg zastoja, te u održavanju te izložbe aktivno sudjeluje do danas. Također je njegovo imr trajno vezano uz Zbirku hrvatske fotografije u Fotoklubu zagreb, koju osniva 1970. godine. U dugom vremenskom razdoblju Lozić prikuplja radove naših istaknutih fotografa. Od mnogih autora to su unikati sačuvani na taj način od zaborava. Zbirka sadrži blizu 9000 fotografija od blizu 400 fotografa iz cijele Hrvatske, u razdoblju od 30-ih godina prošlog stoljeća do današnjih dana. Zbirka je, kao pokretno kulturno dobro, zaštićena u tri navrata i to: Rješenjima o preventivnoj zaštiti spomenika kulture kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u zagrebu (1990.) i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (2002.) i na koncu kod Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturne baštine, u Registru kulturnih dobara RH pod brojem P-200, u svojstvu kulturnog dobra (2005.).
Iznimno je značajan njegov istraživački rad na povijesti Fotokluba Zagreb i fotoamaterskog pokreta u Hrvatskoj pa je tako prikupio jedinstvenu građu i podatke koje je objavio u svojim knjigama koje su danas nezaobilazne u proučavanju povijesti hravatske fotografije. Osim u knjigama svoja istraživanja objavljivao je u brojnim časopisima tiskovinama, između kojih svakako treba istaknuti i «Tehničku kulturu», glasilo Hrvatske zajednice tehničke kulture.


Mr. sc. Vladko Lozić je izbor iz svog majstorskog opusa objedinio u Monografiji 2010. koja je dočekana s brojnim čestitkama i pohvalama i postala je traženim dokumentom jednog profesionalnog i osobnog životnog puta čovjeka koji zadužuje jednu od najstarijih djelatnosti u tehnčkoj kulturi uopće i sam biva njezinom baštinom.

vrh stranice