XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011. za mlade do 21. godine

13.12.2010.

Hrvatski fotosavez raspisao je natječaj "Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji" za sudjelovanje u izložbi "XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine" 2011. godine.

Rezultat ovoga projekta bit će izložba fotografija mladih autora koja će biti priređena u svim zemljama sudionicama te u Palači Europe u Strasbourgu krajem 2011. godine.

Cilj je natječaja potaknuti veći broj mladih na aktivno sudjelovanje u bilježenju, vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine, te razmjena ponajboljih rezultata, kako bi se dobila cjelokupna međunarodna dimenzija rada mladih autora.

Natječaj je namijenjen mladima do navršene 21 godine starosti, a pojedini autor može prijaviti do 10 fotografija. Autori se mogu prijaviti samostalno ili putem udruga ili škola.

Posljednji dan za prijam fotografija je 31. ožujka 2011. godine.

Tekst natječaja i prijavnicu možete pronaći na internetskim stranicama Hrvatskog fotosaveza.

vrh stranice