Završni ciklus maketarskih radionica

15.02.2022.

Zbog povećanog interesa međunarodnih maketarskih klubova , HZTK u suradnji sa HUVM i IPMS Croatia, u sklopu X. Otvorenih dana udruga, održanih 11. prosinca 2021. godine, u Pučkoj školi u Zagrebu, organizirala je provedbu još jednog ciklusa maketarskih radionica, na temu izrade maketa urbane sredine.
Online putem sudjelovalo je desetak maketara iz tri međunarodna maketarska centra i to iz Slovenije, Mađarske i Italije, inače partnera online projekata provedenih u suradnji sa HZTK tijekom 2020. i 2021. godine. Osim provedbe radionica, u sklopu ovoga projekta HUVM & IPMS Croatia prezentirali su više od deset novih radova na temu „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“ koji će dodatno popuniti izložbeni postav za 2022. godinu. Tijekom provedbe ovoga ciklusa , glavni partner bio je AK Interactive iz Kraljevine Španjolske, kojemu se zahvaljujemo i ovim putem za pruženu podršku i promociju naših radionica na međunarodnom nivou.
vrh stranice