Završnica Modelarske lige 2013./2014., Nacionalni centar tehničke kulture, 31.5.-1.6.2014.

28.05.2014.

Državna razina natjecanja Modelarske lige održat će se od 31. svibnja do 1. lipnja 2014. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Modelarska liga (natjecanje) je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje provodi Hrvatska zajednica tehničke kulture u suradnji sa županijskim zajednicama tehničke kulture i društvima pedagoga tehničke kulture. Liga je pokrenuta početkom školske godine 2012./2013., s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

U školskoj godini 2013./2014. održano je ukupno 21 natjecanje u 17 županija, na kojima je sudjelovalo 700 učenika od 5. do 8. razreda.

Odabir učenika za državnu razinu Modelarske lige

Na završno natjecanje Modelarske lige bit će pozvano 27 ekipa tj. 54 učenika od 5. do 7. razreda. Organizacijski odbor će na natjecanje pozvati prvoplasiranu ekipu na županijskom natjecanju iz svake županije koja je sudjelovala u natjecanju te mentora (jednog) prvoplasirane ekipe. Od 27 pozvanih ekipa, na državnu razinu natjecanja bit će pozvano 5 ekipa učenika s poteškoćama u razvoju koji su sudjelovali na županijskim razinama natjecanja. Organizacijski odbor zadržava diskrecijsko pravo pozivanja dodatnih ekipa na završno natjecanje. Ako jedan natjecatelj iz ekipe koja je pozvana na državno natjecanje nije u mogućnosti doći na državno natjecanje, može ga zamijeniti drugi natjecatelj koji je sudjelovao na županijskoj razini natjecanja. Ako ekipa koja je pobijedila na županijskoj razini natjecanja ne može sudjelovati na državnoj razini natjecanja, organizator županijske razine natjecanja dužan je o tome izvjestiti organizatora državne razine natjecanja. Pisana obrazloženja bilo kakve izmjene u ekipama natjecanja treba obavezno poslati na e-mail: biljana.trifunovic@hztk.hr i to najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.

Provedba državne razine Modelarske lige

Zadatak za državnu razinu natjecanja izradit će djelatnici Hrvatske zajednice tehničke kulture. Na državnoj će razini natjecanje trajati 4 puna sata s dvije pauze (svaka u trajanju od 15 minuta). Tijekom pauza natjecatelji mogu razgovarati sa svojim mentorom i pokazati mu tehničku dokumentaciju, no mentor ne smije ući u prostor za natjecanje. Zadatak će se vrednovati na isti način kao i zadaci na županijskoj razini natjecanja, odnosno, vrednovat će se:

  • Preciznost i urednost izrade pozicije uratka (10 bodova)
  • Preciznost i urednost spajanja pozicije uratka (10 bodova)
  • Organizacija radnog mjesta (5 bodova)
  • Inovativnost i dizajn dovršenog uratka (5 bodova)
  • Pravilna uporaba alata i strojeva (10 bodova)
  • Funkcionalnost (10 bodova)

Ukupno: 50 bodova

Organizator će osigurati opremu, materijal i alat koji će biti potreban za izradu tehničke tvorevine. Ocjenjivačko povjerenstvo na državnom natjecanju bit će sastavljeno od pet članova. Sastav Ocjenjivačkog povjerenstva određuje Organizacijski odbor.
Nakon završetka natjecanja sastavit će se privremeni popis rezultata koji će se obznaniti na oglasnoj ploči. Ako sudionici ekipe i njihov mentor smatraju da je došlo do propusta u vrednovanju, mentor može podnijeti žalbu u pisanom obliku organizacijskom povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima i mentorima. Nakon rješavanja svih žalbi, objavit će se konačni popis rezultata, nakon čega žalbe više nisu moguće.

Popis povjerenstava za provedbu natjecanja objavljen je ovdje.

Posebna pravila za ekipe s poteškoćama u razvoju

U natjecanju će sudjelovati do 5 ekipa učenika s poteškoćama u razvoju koje su sudjelovale na županijskoj razini natjecanja. Učenici će izrađivati isti rad, kao i ostale ekipe na državnoj razini natjecanja, ali njihov rad se neće vrednovati na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već će se izdvojiti najbolji rad. Mentori ekipa učenika s poteškoćama u razvoju imaju pravo nazočiti u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja.

Popis pozvanih učenika

Prema postignutim rezultatima na županijskim natjecanjima, Organizacijski odbor Modelarske lige, u sastavu Zdenka Terek, Hrvoje Vrhovski, Biljana Trifunović i Ivan Rajsz, na državno će natjecanje pozvati 27 ekipa (54 učenika i 26 mentora). Organizacijski odbor je broj pozvanih ekipa po županiji odredio sukladno broju ekipa koje su sudjelovale na županijskim natjecanjima te na temelju gostovanja na natjecanjima u drugim županijama koje su provodile natjecanje. Od 27 pozvanih ekipa, na državnu razinu natjecanja bit će pozvano 5 ekipa učenika s poteškoćama u razvoju koje su sudjelovale na županijskim razinama natjecanja. Popis pozvanih učenika objavljen je ovdje.

Detalji dolaska u Kraljevicu

Hrvatska zajednica tehničke kulture će i ove godine organizirati prijevoz učenika i mentora iz kontinentalnih krajeva do Kraljevice i to autobusom koji će ukrcavati ekipe u: Đakovu, Kutini, Zagrebu i Karlovcu. Molimo mentore da u suradnji s organizatorima županijske razine natjecanja ili školama učenika organiziraju prijevoz učenika do navedenih lokacija ukrcaja putnika. Ekipama iz Zadarske, Istarske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije refundirat će se troškovi u visini javnog prijevoza. Bilo kakve troškove ostalih načina prijevoza, Hrvatska zajednica tehničke kulture neće financirati niti sufinancirati.
Dolazak sudionika je planiran 31. svibnja 2014. do 13.00 sati, kako bi se u 15.00 sati započelo s natjecanjem. Za vrijeme natjecanja, za sve će mentore i goste biti organizirana prigodna radionica, a cjelokupan će program trajati do 1. lipnja 2014. do 15.00 sati. Detaljan plan dolaska u Kraljevicu objavljen je ovdje.

Troškovi državne razine natjecanja

Hrvatska zajednica tehničke kulture će snositi troškove organiziranog prijevoza autobusom, smještaja u Hotelu Kraljevica (na bazi punog pansiona i dodatnog ručka) i provedbe natjecanja u Nacionalnom centru tehničke kulture. Sve ostale troškove (troškovi prijevoza do mjesta ukrcaja, alternativni prijevoz ili smještaj), Hrvatska zajednica tehničke kulture neće financirati.

Vremenik natjecanja

Vremenik natjecanja objavljen je ovdje.

Nagrade na državnoj razni Modelarske lige

Svi sudionici natjecanja će dobiti pohvalnice (učenici) i zahvalnice (mentori) za sudjelovanje u Modelarskoj ligi 2013./2014. Tri najbolje ekipe učenika i njihovi mentori će osvojiti prigodne nagrade, a prvoplasirana ekipa (2 učenika) će osvojiti sudjelovanje u 7. ljetnoj školi tehničkih aktivnosti. Učenici s poteškoćama u razvoju koje izrade najbolji rad i njihov mentor, također će osvojiti prigodnu nagradu. Sve nagrade će osigurati Hrvatska zajednica tehničke kulture.

Kontakt za ostala pitanja

Sva ostala pitanja možete uputiti voditeljici Nacionalnog centra tehničke kulture Biljani Trifunović, radnim danom od 09.00 do 17.00 sati na biljana.trifunovic@hztk.hr ili na 091/465-6771.

vrh stranice