HZTK i članice protiv COVID-a 19

30.03.2020.

Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u borbi protiv epidemije korona virusa (COVID -19) u izradi zaštitnih vizira 3D printerom za zdravstvene djelatnike, pridružile su se i županijske i gradske zajednice tehničke kulture, kao i društva pedagoga tehničke kulture. Do sada su djelatnici HZTK izradili i dostavili medicinskim ustanovama i policijskim službenicima više od 50 zaštitnih vizira.
Hrvatska zajednica tehničke kulture svim zajednicama koje su se pridružile u ovoj hvalevrijednoj akciji osigurava potrebne materijalne resurse i koordinaciju izrade vizira. Zajednice su već izradile više od 50 zaštitnih vizira,  te ih isporučile lokalnim medicinskim ustanovama.

Napomena: naručujemo repromaterijal (filamente, pleksi …) za potrebe printanja maski i dijelova na 3D printer. Koordinator za distribuciju materijala je Hrvoje Vrhovski, pa ako vaše udruge/zajednice imaju 3D printer i žele se uključiti u ovu akciju, javite na hrvoje.vrhovski@hztk.hr ili na njegov telefon: 0915187906.

Napominjemo da je to u startu akcija za vaše lokalne zdravstvene ustanove, a ako ostane još ili bude negdje veća potreba slat ćemo i na teren. Molimo Vas da se pri izradi i isporuci isprintanih dijelova strogo pridržavate sljedećih uputa:  Ne smije se dopustiti da se izrađeni dijelovi kontaminiraju prije dolaska u bolnicu. Ruke treba temeljito oprati prije uzimanja printanog dijela. Obavezno koristite zaštitne rukavice i zaštitnu masku! Odmah po završetku printanja, isprintane dijelove obavezno stavite u čistu vrećicu i zatvorite vrećicu. Ako imate mogućnosti, koristite više vrećica, te pakirajte manje komada u pojedinu vrećicu kako biste smanjili mogućnost eventualne kontaminacije jednog komada drugim komadom.
vrh stranice