Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2013. godinu

07.11.2013.

Građani Republike Hrvatske, udruge i druge pravne osobe mogu do 29. studenoga 2013. predložiti kandidate za dodjelu Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo i Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za 2013. godinu.

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor a dodjelu Nagrade Faust Vrančić poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2013. godinu i to za:

  • Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo i
  • Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.

Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo je, uz navedeno, dugotrajnije djelovanje u tehničkoj kulturi tijekom profesionalne karijere ili tijekom rada u udrugama tehničke kulture.

Godišnja nagrada tehničke kulture Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, skupinama pojedinaca, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama:
za izniman doprinos razvoju i unaprjeđivanju tehničkoga odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike; za razvoj i unaprjeđivanje inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj; za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj u tehničkim, tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture; za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj; za zapažen pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske; za zapažena postignuća u međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama.
Nagrađenim pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade, a nagrađenim udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama samo u obliku povelje o dodjeli Nagrade.
Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog. Obrasci se mogu preuzeti na internetskoj adresi http://www.mzos.hr ili osobno na porti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Obrazloženi prijedlozi sa svim prilozima dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić, Zagreb, Donje Svetice 38.

Natječaj je otvoren do zaključno 29. studenoga 2013. godine.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.
Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru.

Tekst natječaja i obrasce za podnošenje prijava možete preuzeti na ovoj internetskoj stranci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

vrh stranice