Javni poziv školama s područja Šibensko-kninske županije - Proljetna škola tehničkih aktivnosti

19.02.2016.

Hrvatska zajednica tehničke kulture – HZTK objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

1. Predmet i cilj javnog poziva: 

Hrvatska zajednica tehničke kulture – HZTK objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Predmet i cilj poziva je odabir 3 do 5 osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije koje će se uključiti u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Sukladno strateškim smjernicama i ciljevima u Strateškom planu Hrvatske zajednice tehničke kulture 2015.-2018., ovim programom potiče se razvoj izvannastavnih i izvanškolskih programa tehničke kulture u područjima u kojima ne postoji organizirana djelatnost tehničke kulture (županijske i gradske zajednice tehničke kulture) te u kojima kvantitativni pokazatelji jasno pokazuju ispodprosječno zanimanje za tehničku kulturu (broj učenika u nacionalnim natjecanjima tehničke kulture).
Obrazloženje za odabir Šibensko-kninske županije:

 • jedna od županija s najmanjim brojem sudionika Natjecanja mladih tehničara,
 • nepostojanje organizirane djelatnosti tehničke kulture (gradske i županijske zajednice tehničke kulture, društva pedagoga tehničke kulture),
 • škole ne sudjeluju na nacionalnim natjecanjima u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture (Modelarska liga, Robokup),
 • učitelji ne sudjeluju na stručnim osposobljavanjima i usavršavanjima Hrvatske zajednice tehničke kulture.


2. Cilj programa Proljetne škole tehničkih aktivnosti:

Cilj programa je poticanje interesa i razvijanje osnovnih kompetencija za sudjelovanje i provedbu radionica tehničkih aktivnosti u osnovnim školama s područja Šibensko-kninske županije u područjima: modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija te fotografija i popularizacija tehničke kulture te razvijanje interesa kod učenika i učitelja za sudjelovanje i provođenje radionica tehničkih aktivnosti, s naglaskom na praktične radionice te poticanje škola na sudjelovanje u natjecanjima mladih tehničara (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…).


3. Opis programa:

Proljetna škola tehničkih aktivnosti održat će se od 20. ožujka do 25. ožujka 2016. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. U programu će sudjelovati maksimalno po 6 učenika 5. i 6. razreda (iznimno mogu sudjelovati i učenici 7. razreda) i 1 učitelj tehničke kulture iz odabranih osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije. Učenici i učitelji će pohađati praktične radionice u područjima: modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija i fotografija. Radionice će se održavati u vrhunski opremljenim učionicama Nacionalnog centra tehničke kulture u Kraljevici, a vodit će ih djelatnici i vanjski suradnici Hrvatske zajednice tehničke kulture, sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji učenika i učitelja u različitim područjima tehničke kulture. Pri provedbi radionica tehničkih aktivnosti primjenjivat će se maksimalne mjere zaštite pri radu.
Hrvatska zajednica tehničke kulture će osigurati ljudske i materijalne resurse za kvalitetnu provedbu radionica te optimalne materijalne resurse za nastavak provedbe radionica u školama koje će sudjelovati u programu. Hrvatska zajednica tehničke kulture će osigurati prijevoz (1 autobus) i smještaj na bazi punog pansiona za sve sudionike Proljetne škole tehničkih aktivnosti. Svi sudionici radionice će biti osigurani tijekom trajanja Proljetne škole tehničkih aktivnosti.


4. Korisnici programa Proljetne škole tehničkih aktivnosti:

Korisnici programa učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije koje će biti odabrane putem ovog Javnog poziva (maksimalno 20 učenika i 3 do 5 učitelja).

5. Dokumentacija za iskaz interesa

Dokumentacija za iskaz interesa s uputama za popunjavanje nalazi se na mrežnoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture, a sadrži obvezujuće izjave o iskazu interesa:

Iskaz interesa potrebno je ispisati, potpisati, ovjeriti i dodati obrascu. Također, originalnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom na: Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10020 Zagreb.

6. Kriteriji odabira škola za sudjelovanje u programu

Kriteriji odabira su detaljno raspisani u dokumentu Kriteriji odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti.

Osnovni kriteriji su:

 • Učitelj tehničke kulture sudjeluju u Natjecanju mladih tehničara u P-kategoriji natjecanja (jedno od područja: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija te robotsko spašavanje žrtve) 3 boda
 • Škola iz područja Šibensko-kninske županije koja pripadaju I, II i III skupini prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave 2 boda
 • Škola ima osigurane prostorne i materijalno-tehničke uvjete za provođenje nastave tehničke kulture i izvannastavnih aktivnosti tehničke kulture (prvenstveno kabinet/učionicu za tehničku kulturu-radionica/skladište) 1 bod
 • Škola u dosadašnjoj praksi ima izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture (dokaz: Ovjeren i potpisan školski dokument iz kojega je vidljiv godišnji plan i program za provedbu izvannastavne aktivnosti u području tehničke kulture) 1 bod

7. Obveze i učinak na odabrane škole:

Od škola odabranih za uključivanje u program Proljetne škole tehničkih aktivnosti očekuje se visoka predanost programu, spremnost učitelja tehničke kulture na trajno usavršavanje, sudjelovanje na stručnim usavršavanjima u području tehničke kulture, sudjelovanje na natjecanjima mladih tehničara (Natjecanje mladih tehničara, Modelarska liga…) te spremnost ravnatelja da svojim zaposlenicima (učiteljima tehničke kulture) osigura optimalnu podršku u provedbi izvannastavnih aktivnosti u područjima tehničke kulture. Zauzvrat, sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti omogućit će učenicima i učiteljima rad u vrhunskim uvjetima koje omogućuje Nacionalni centar tehničke kulture te razvijanje interesa i kompetencija za sudjelovanje i provedbu aktivnosti u područjima tehničke kulture (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija i fotografija), kroz sljedeće aspekte:

 • Učiteljima će biti omogućeno stjecanje kompetencija (osposobljavanje i usavršavanje) za rukovanje ručnim alatima i opremom, uz primjenu mjera zaštite pri radu, te provedbu izvannastavnih aktivnosti u područjima tehničke kulture (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, automatika, orijentacija i komunikacija, fotografija) u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici te u matičnoj ustanovi u kojoj djeluju.
 • Učenicima će omogućiti stjecanje kompetencija za rukovanje ručnim alatima, uz primjenu mjera zaštite pri radu, te izradu tehničkih tvorevina uporabne vrijednosti, kroz različite praktične radionice i razvijanje interesa za tehničku kulturu s ciljem trajnog usmjeravanja ka tehničkim i proizvodnim zanimanjima.

8. Ostale informacije

 • Javni poziv traje od dana objave do 29. veljače 2016.
 • Nakon zatvaranja natječaja, Stručno povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture će, na temelju kriterija raspisanih u dokumentu Kriteriji odabira škola za sudjelovanje u programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti, odabrati škole koje će sudjelovati u programu i iste o tome izvijestiti elektroničkim putem. Popis odabranih škola bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture.
 • Rok za objavu službene odluke s popisom odabranih škola je 4. ožujka 2016. 
 • Odluka Stručnog povjerenstva Hrvatske zajednice tehničke kulture je neopoziva i konačna.
 • Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke dugoročne suradnje i ostvarivanja ciljeva programa, a na dobrobit učenika, škola, nastavnika i cijele obrazovne zajednice.
 • Dodatne informacije vezane uz prijavu na javni poziv za iskazom interesa moguće je dobiti putem e-maila: biljana.trifunovic@hztk.hr.
 • Više informacija o Proljetnoj školi tehničkih aktivnosti 2015. za škole s područja Ličko-senjske županije pročitajte ovdje

9. Dokumentacija za preuzimanje:

Rezultati Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u Proljetnoj školi tehničkih aktivnosti bit će objavljeni 4. ožujka 2016. na internetskoj stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Objavljeno 19. veljače 2016.

vrh stranice