Javni raspis za dodjelu javnih priznanja HZTK za 2011. godinu - rok prijave: 31. siječnja 2012.

30.09.2011.

Pozivamo građane, udruge i ustanove da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture. Zadnju nagradu za životno djelo dobio je gospodin Marčelo Marić (na slici drugi s desna), a dodjela priznanja za 2011. godinu bit će na sljedećoj redovnoj Skupštini HZTK.

Pozivamo građane Republike Hrvatske, članove udruga i javne djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge, saveze, zajednice i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, strukovne i znanstvene udruge, obrazovne, znanstvene i kulturne ustanove i ostale pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Za 2011. godinu dodjeljuju se:

  • Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture

             1. Nagrada za životno djelo
             2. Godišnja nagrada za 2011.

  • Počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture

             1. Mentor-savjetnik
             2. Instruktor-savjetnik

  • Osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture

             1. Počasni član
             2. Podupirući član

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja, počasnog zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture mora biti pismeno obrazložen. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i postignuća, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu javnog priznanja, počasnog zvanja ili Nagrade.

Za godišnju Nagradu mora biti posebno istaknut doprinos razvitku tehničke kulture u 2011. godini.

Ako obrazloženje pojedinog prijedloga ne sadržava dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu može zatražiti od predlagatelja da u određenom roku dopuni svoj prijedlog.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu:
Hrvatska zajednica tehničke kulture - Prijedlog za nagradu, p.p. 149, 10002 Zagreb.

Javni raspis je otvoren zaključno do 31. siječnja 2012. godine.

Dodatne informacije

Za sva pitanja možete se obratiti na broj telefona 01/ 4848-762, 4848-641; faks: 01/4848-641 (Ivan Lučić)

Cjelokupan tekst javnog raspisa

Cjelokupan tekst Javnog raspisa za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2011. godinu možete pronaći ovdje.

Obrasci za prijavu

Povelja HZTK

Nagrada za životno djelo

Godišnja nagrada za 2011.

Mentor-savjetnik

Instruktor-savjetnik

Počasni član

Podupirući član

vrh stranice