Najavljujemo početak 57. natjecanja mladih tehničara i 3. smotre mladih poduzetnika

19.01.2015.

Školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga od 10. do 13. veljače 2015. u školama ili udrugama tehničke kulture provode natjecanje i smotru na školskoj/klupskoj razini.
Rok za prijavu je ponedjeljak, 2. 2. 2015.

Natjecanje mladih tehničara (u daljnjem tekstu: natjecanje) i smotru mladih poduzetnika (u daljnjem tekstu: smotra) organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture u skladu s Pravilima natjecanja.

Učenici viših razreda osnovne škole se natječu u jednom od dvanaest područja tehničke kulture ili sudjeluju u smotri mladih poduzetnika na temu „Igračka“. Kategorije natjecanja su: H-kategorija (natjecanje se provodi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi - HNOS) i P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture, a organizatori natjecanja i smotre na školskoj/klupskoj razini su povjerenstva u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture).

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija i robotsko spašavanje žrtve.

Pripremni koraci za natjecanje/smotru na školskoj/klupskoj razini

1) Prijava školskom/klupskom i županijskom povjerenstvu - rok prijave: 2. 2. 2015.

 • Školska/klupska povjerenstva trebaju do ponedjeljka 2. veljače 2015. od mentora učenika dobiti elektroničku prijavnicu u obliku tablice koja će ujedno služiti za izvještavanje sa školske/klupske razine. Podaci koje je potrebno upisati u tablicu prije početka natjecanja/smotre su: ime i prezime učenika, OIB učenika, razred, područje natjecanja ili smotra, šifra škole koju učenik polazi, sjedište škole, mentor iz škole koju učenik polazi. Ako je učenika za natjecanje ili smotru pripremao mentor iz udruge i ako se učenik pripremao u udruzi, to također treba navesti u prijavnici i to u stupcu „Ostalo“ (npr. Ivan Horvat, ZTK Slavonski Brod). Tablica izvještavanja je standardizirana za sva natjecanja u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje, a od ove školske godine umjesto naziva škole upisuje se šifra škole.
 • Odmah nakon toga, školsko/klupsko povjerenstvo elektroničkim putem prijavljuje održavanje školskog/klupskog natjecanja ili smotre županijskom povjerenstvu, odnosno povjerenstvu Grada Zagreba, kako bi im županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, poslalo testove i zadatke za školsko/klupsku razinu. U prijavi treba navesti:
  - naziv i adresu školskog/klupskog povjerenstva,
  - područja natjecanja ili smotru
  - razred koji prijavljeni učenici polaze
  - podaci o odgovornoj osobi za provedbu natjecanja i smotre (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i mobitela).

Popis županijskih povjerenstva/povjerenstva Grada Zagreba, možete preuzeti ovdje.

2) Preuzimanje zadataka i testova: 9. 2. do 9,00 sati

Županijska povjerenstva poslat će elektroničkim putem zadatke, testove i rješenja prijavljenim školskim/klupskim povjerenstvima 24. sata prije početka natjecanja/smotre tj. u ponedjeljak, 9. veljače 2015. do 9,00 sati. Molimo sva županijska povjerenstva, kao i školska/klupska povjerenstva da isprazne svoj sandučić elektroničke pošte prije naznačenog vremena.

Izvještavanje sa školske/klupske razine – rok za slanje izvještaja elektroničkim putem: 13. veljače 2015. do 24,00 sata

Odmah nakon održanih školskih/klupskih natjecanja i smotre, a najkasnije do petka, 13. veljače 2015. do 24,00 sata, školska/klupska povjerenstva pisano i elektroničkim putem izvještavaju svoje županijsko povjerenstvo o sudionicima i rezultatima na propisanim obrascima. Izvještaj sadrži originalne pismene testove svakog učenika, potpisane liste vrednovanja koje popunjavaju ocjenjivačka povjerenstva i tablicu rezultata koja sadrži popis učenika prema redoslijedu uspješnosti.

U skladu s Pravilima natjecanja, ako županijska povjerenstva ne dobiju potpunu tablicu rezultata elektroničkim putem do navedenog datuma i vremena, županijska povjerenstva neće naknadno razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje ili smotru.

Školska/klupska povjerenstva trebaju u tablicu izvještavanja s natjecanja i smotre obavezno upisati sljedeće podatke:

 • OIB učenika,
 • ime, prezime,
 • školska godina,
 • broj (šifra) kategorije koji označava područje natjecanja ili smotre,
 • ime i prezime mentora (koji je isključivo odgojno-obrazovni radnik iz osnovne škole koju učenik polazi!),
 • šifra škole,
 • grad,
 • broj županije,
 • županija,
 • bodovi (ukupni)
 • broj bodova iz svih dijelova natjecanja upisuju se u stupcu "Ostalo" i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20.
 • Mentor iz udruge i naziv udruge u koji se učenik pripremao za natjecanje ili smotru (ako postoje) također se upisuju u stupcu „Ostalo“ (nakon broja bodova).

Važno je da se poštuje zadani format tablice (ne smiju se raditi nikakva dodatna formatiranja), što se ne odnosi na veličinu reda ili širinu rubrike.

Izvještavanje sa smotre

Uz navedene podatke, u tablici izvještaja sa smotre treba upisati i naziv rada i sve partnere koji su sudjelovali u izradi rada, a na prvom mjestu treba biti naveden mladi poduzetnik koji predstavlja rad prosudbenom povjerenstvu. Pri tom rad (tehnička tvorevina) dobiva redni broj pa ako npr. tri učenika zajedno radi rad na smotri sva tri imaju isti redni broj.

Arduino knjiga
Primjeri zadataka iz automatike 2015.

Ostale informacije o 57. natjecanju, uključujući popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu natjecanja, dodatna pojašnjenja o upisivanju rezultata natjecanja/smotre i ocjenjivanju učenika, možete pronaći na ovoj stranci.

vrh stranice