Natječaj za radno mjesto u HZTK

29.12.2015.

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK), OIB: 84372686563, Zagreb, Dalmatinska 12, raspisuje natječaj za radno mjesto Pomoćnik glavnog tajnika za plan, analizu i reviziju.

 

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE (HZTK), OIB: 84372686563, Zagreb, Dalmatinska 12

raspisuje natječaj za radno mjesto

Naziv radnog mjesta: Pomoćnik glavnog tajnika za plan, analizu i reviziju

Opis poslova i odgovornosti:
• priprema planova
• povođenje analize, planova i revizije programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi koje provode HZTK i nacionalni savezi tehničke kulture

Potrebno obrazovanje i iskustvo:
• VSS dipl. sveučilišni studij,
• dipl.spec.stručni studij
• 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima


Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:
• aktivno znanje u govoru i pismu jednog stranog jezika
• visoka razina organizacijskih i koordinacijskih sposobnosti
• visoka razina poslovne komunikacije te vještina upravljanja ljudskim potencijalima
• visoka vještina sposobnosti planiranja i analiziranja
• visoka razina poznavanja pravne regulative u i poslovanja neprofitnih organizacija
• izražena kreativnost, fleksibilnost i vještine prezentacije
• visoka razina u uporabi informatičko-komunikacijskih tehnologija
• samostalnost u radu

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Prijavi na natječaj prilažu se: životopis, preslika domovnice i diplome.

U prijavi na natječaj svi pristupnici obvezno navode: osobne podatke podnositelj prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
Sve prijave koje ne sadrže potrebne podate i priloge smatrat će se nepotpunima i neće se razmatrati.

Rok za prijavu natječaja je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu HZTK-a, Dalmatinska 12, Zagreb s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Glavna tajnica HZTK
Zdenka Terek, dipl. oecc.

Zagreb, 29. prosinca 2015.

vrh stranice